Obóz Straceń w Chełmnie nad Nerem - panorama

Chełmno to niewielka miejscowość w centralnej Polsce, położona nad rzeką Ner (prawy dopływ Warty). W pobliżu wioski znajduje się muzeum, które utworzone zostało na terenie niemieckiego nazistowskiego Obozu Zagłady Żydów Kulmhof jaki funkcjonował tu w casie II wojny światowej. Obóz założony został na jesieni 1941 roku i funkcjonował do początku 1944 roku. Kulmhof był przede wszystkim ośrodkiem zagłady ludności żydowskiej z wcielonego do III Rzeszy "Kraju Warty", ale zgładzono tu także jednorazowo około 5 tysięcy Romów i Sintich, przywiezionych z obozu urządzonego dla nich na obszarze łódzkiego getta. Podobnie do obozów zagłady w Bełżcu czy Treblince o lokalizacji zdecydowało położenie, czyli: infrastruktura transportowa oraz oddalenie zalesionych terenów od skupisk ludzkich. Obóz utworzono wyjątkowo szybko. Zagospodarowano istniejący pałac otoczony parkiem, wysiedlono okoliczną ludność i przejęto budynki mogące służyć celom obozowym. Transporty przybywały już od grudnia 1941 roku, ofiary mordowano przez zagazowanie spalinami w ciężarówkach. Początkowo ciała grzebano masowo w fosach, które rozkopano latem 1942 roku, aby następnie spalić zwłoki. Wtedy też wybudowano krematoria do spalania ofiar z kolejnych transportów. Olbrzymią większość ludzi przywożonych do Kulmhof mordowano natychmiast. Byli to przede wszystkim Żydzi. Po wojnie, w 1964 roku na terenie obozu wzniesiono pomnik oraz niewielkie muzeum, które otwarto 17 czerwca 1990 roku. Jego misią jest pielęgnowanie pamięci o miejscu pierwszego ośrodka natychmiastowej zagłady.

access_time Godziny otwarcia
- od 1 kwietnia do 30 września od wtorku do niedzieli w godz.: 9:00-17:00
- od 1 października do 31 marca wtorku do niedzieli w godz.: 9:00-15:00
- w poniedziałki muzeum jest nieczynne
mail