Monte Cassino - panorama

Monte Cassino to wzgórze (519 metrów n.p.m.) w południowych Włoszech (Apeniny Środkowe), położone w dolinie rzeki Liri. Na jego szczycie znajduje się monumentalne Opactwo Benedyktyńskie którego początki sięgają pierwszej połowy VI wieku. Wtedy to św. Benedykt z Nursji (jeden ze słynnych Ojców Kościoła) polecił w miejscu dawnej starożytnej świątyni wznieść jeden z pierwszych chrześcijańskich kościołów. W późniejszym czasie wokół świątyni utworzone zostało opactwo w którym to Benedykt spisał regułę zakonu benedyktynów. Bardzo szybko klasztor stał się jednym z ważniejszych ośrodków duchowych ówczesnej Europy. Jednak ze względu na swoje strategiczne położenie świątynia stanowiła cel wielu zbrojnych ataków. Jeszcze pod koniec VI wieku klasztor został najechany i zniszczony przez Logobardów. Odbudowany, w 883 roku ponownie był oblegany i niszczony, tym razem przez Saracenów. W pierwszej połowie XIV wieku kościół klasztory został podniesiony do rangi katedry przez papieża Jana XXII. W 1349 roku Monte Cassino zostało nawiedzone przez trzęsienie ziemi. Odbudowane, na przełomie XVI-XVIII wieku przeżywało swój największy duchowy i architektoniczny rozkwit. Wtedy to osławiona biblioteka klasztorna liczyła przeszło 100 tysięcy dawnych ksiąg i cennych rękopisów. W 1799 roku klasztor został zdobyty i zajęty przez wojska Napoleona. Jednak najtragiczniejszy okres w historii opactwa przypadł na okres II wojny światowej. Wtedy to o wzgórze stoczona została tu jedna z najbardziej zaciętych i krwawych walk jakie miały miejsce podczas całej wojny (Bitwa o Monte Cassino). W walce tej brał udział także II Korpus Wojska Polskiego pod dowództwem generała dywizji Władysława Andersa. 15 lutego 1944 roku przeszło 200 alianckich bombowców zrzuciło na klasztor blisko 1200 ton bomb niszcząc go kompletnie. Spalona została wtedy także biblioteka wraz ze wszystkimi cennymi księgami. Dzięki interwencji oficera Wehrmachtu Juliusa Schlegela (Austriaka i katolika) udało się ocalić kilka dzieł sztuki, które zostały przewiezione do Watykanu. Po wojnie opactwo zostało pieczołowicie odbudowane i udostępnione dla turystów. Dziś na zboczach wzgórza Monte Cassino znajduje się polski cmentarz wojskowy, na którym pochowany jest m in. generał Władysław Anders.

mail

Multimedia