Katania - panorama

Katania (Catania) to miasto we Włoszech, położone na wschodnim wybrzeżu Sycylii, u podnóża wulkanu Etna. Założone zostało w 729 roku p.n.e. przez greckich osadników z Chalkis. W czasie pierwszej wojny punickiej Katania - jako jedno z pierwszych miast na Sycylii - opowiedziała się po stronie Rzymu. Począwszy od 263 roku p.n.e miasto znajdowało się pod rządami Rzymian, a po upadku Cesarstwa przejęli je Wandalowie i Ostrogoci. W późniejszym czasie Katania włączona została w skład Bizancjum, a potem władali nią kolejno Arabowie, Normanowie, Hohenstaufowie i Andegaweni. Największy rozkwit miasta nastąpił na przełomie XIV i XV wieku, w czasach panowania królów aragońskich. Wtedy też założony został tu pierwszy na Sycylii uniwersytet. Duży wpływ na rozwój Katanii miał pobliski wulkan Etna, którego wybuchy i związane z nimi trzęsienia ziemi niszczyły miasto, ale zarazem wulkaniczne popioły wytwarzały glebę o dużej urodzajności. Jeden z takich kataklizmów, który miał miejsce w 1693 roku niemal zmiótł Katanię z powierzchni ziemi. W XVIII wieku miasto zostało odbudowane w taki sposób, aby złagodzić skutki przyszłych trzęsień ziemi, stąd też szerokie, proste ulice oraz rozległe, nieregularne place. Wtedy też Katania nabrała swego barokowego charakteru. Obecnie miasto stanowi drugi (po Palermo) co do wielkości ośrodek miejski wyspy, którzy zamieszkuje blisko 350 tysięcy ludzi.

Zwiedzanie

Do czasów obecnych w Katanii zachowały się pozostałości wielu kultur, które niegdyś zamieszkiwały tereny miasta. Serce miasta stanowi otoczony okazałymi barokowymi budowlami rozległy Plac Katedralny (Piazza del Duomo). To właśnie stąd w kierunku starego portu biegnie trzykilometrowa główna ulica miasta via Etnea. Dolny odcinek ulicy jest zamknięty dla ruchu, znajduje się tu wiele eleganckich sklepów i pięknych budowli. Jednym z najcenniejszych zabytków Katanii jest okazała barokowa katedra św. Agaty (Duomo di Sant'Agata). Świątynia wzniesiona została w XI wieku przez Rogera I i w znacznym stopniu zniszczona w wyniku trzęsienia ziemi jakie nawiedziło miasto w 1693 roku. W kolejnym stuleciu katedra została odbudowana uzyskując swój obecny barokowy kształt. Przed świątynią znajduje się główny symbol miasta jakim jest fontanna Liotru z wykonanym z lawy posągiem słonia niosącym na grzbiecie pokryty hieroglifami obelisk przywieziony z Egiptu, z umieszczonymi na szczycie kulą ziemską, krzyżem i insygniami św. Agaty. Pozostałe ważna zabytki Katanii to m.in. monumentalny kościół św. Mikołaja z klasztorem benedyktynów, zamek Ursino, wybudowana w 1696 roku brama Porta Uzeda, XVIII wieczna kolegiata Santa Maria della Consolazione, kościół św. Franciszka z Asyżu oraz pozostałości rzymskiego amfiteatru z II w. n.e. Katania oferuje turystom także wspaniałe piaszczysto-żwirowe plaże z bogatą przybrzeżną bazą hotelową.

mail

Multimedia