Monaster Sihăstria - panorama

Piprig to niewielka miejscowość w północno-wschodniej Rumunii, położona na terenie Parku Naturalnego Vânători-Neamț. Jednym z ciekawszych zabytków jest tu usytuowany w pobliżu wioski Monaster Sihăstria. Jego początki sięgają połowy XVII wieku, kiedy to biskup Huşi Gedeon polecił wznieść ty niewielką cerkiew dla mnichów z pobliskich monasterów Neamț, Secu i Agapia, którzy zapragnęli prowadzić surowsze życie pustelnicze, w skicie. Na początku XVIII stulecia świątynia została najechana i zniszczona przez Tatarów. Nową cerkiew wzniósł tu w 1734 biskup Romanu Gedeon, z zamiarem urządzenia nowego klasztoru i sprowadzenia do niego mnichów z monasteru Secu. Nowy monaster funkcjonował nieprzerwanie aż do II wojny światowej, kiedy to w wyniku działań zbrojnych został dotkliwie uszkodzony. W pożarze spłonęła część zabudowań mieszkalnych oraz drewniana świątynia. Po tym tragicznym wydarzeniu część mnichów zdecydowała się na opuszczenie klasztoru. Zniszczone obiekty zostały odbudowane w latach 1944-1946. A w latach osiemdziesiątych mnich Bartłomiej (Florea) wykonał w głównej cerkwi klasztornej nową dekoracją malarską, w miejsce zniszczonej podczas wojny. Po zakończeniu prac, 16 października 1988, roku miało miejsce powtórne poświęcenie obiektu, którego dokonał patriarcha rumuński Teoktyst w asyście biskupa Romanu Eutymiusza i piętnastu innych duchownych. Monaster Sihăstria uznawany jest za jeden z najważniejszych ośrodków religijnych i pielgrzymkowych w Rumuńskim Kościele Prawosławnym końca XX wieku. Z miejscem tym przez wiele lat związany był mnich Kleofas (Ilie), uważany przez wiernych rumuńskich za świętego starca. Monaster posiada własny cmentarz z wybudowaną w latach 198701989 drewnianą cerkwią świętych Archaniołów Gabriela i Michała.

mail

Multimedia