Uplisciche - panorama

Uplisciche (Uplistsikhe) to starożytne skalne miasto w Gruzji, położone na lewym, skalistym i wysokim brzegu rzeki Kury około 10 km w kierunku wschodnim od miasta Gori. Jest to jeden z najstarszych gruzińskich ośrodków, którego powstanie datuje się na V wieu p.n.e. Strategicznie ulokowane w centrum starożytnego królestwa Kartlii (Iberii), spowodowało że miasto stanowiło ważny ośrodek polityczny i religijny kraju. Uplisciche funkcjonowało prężnie aż do początku IV wieku n.e. kiedy nastąpiła chrystianizacja kraju i większość ludzi przeniosła się do prężnie rozwijających się nowych ośrodków jak Mccheta czy Tbilisi. W kolejnych wiekach Uplisciche pozostawało już tylko mało znaczącym ośrodkiem, który często był najeżdżany i grabiony przez Mongołów. Ostatecznie po jednym z takich najazdów w XIV wieku miasto zostało opuszczone. W 1920 roku Uplisciche zostało nawiedzone i częściowo zniszczone przez trzęsienie ziemi. Cały kompleks składa się z trzech części: południowej (dolnej), centralnej (środkowej) i północnej (górnej). Część środkowa, która z częścią południową połączona jest wąskim tunelem, jest największa i to właśnie na jej terenie zgromadzona jest największa liczba wydrążonych w skale budynków. Liczne zabudowania wykute w skale stanowią ciekawą mieszanką unikatowych stylów kulturowych Anatolii i Iranu, a także architektury pogańskiej i chrześcijańskiej.

mail

Multimedia