Twierdza Udżarma - panorama

Udżarma (Ujarma) to pozostałości średniowiecznej twierdzy we wschodniej Gruzji, położone na prawym brzegu rzeki Ior. Jej początki sięgają III wieku n.e. kiedy to wzniesione zostały tu pierwsze umocnienia. Wkrótce potem zostały zniszczone w trakcie jednego z najazdów. W drugiej połowie V wieku twierdzę odbudował gruziński król Wachtang I Gorgasali. Zasłynął on jako niezłomny wojownik walczący z Persami, a także jako pomysłodawca przeniesienia stolicy Kartlii z Mcchety do Tbilisi. W kolejnych wiekach warownia stanowiła ważny punkt obronny na pograniczu Kartlii i Kachetii. W X wieku Udżarma została doszczętnie zniszczona przez Arabów. Dwa stulecia później, za sprawą króla Gruzji, Jerzego III twierdza została częściowo odbudowana. Wkrótce potem Udżarma przeszła w ręce członków rodu feudałów Czołokaszwili. Jakiś czas później jednak opuścili twierdzę i przez kolejne stulecia obiekt stał pusty. Cały warowny kompleks składał się dwóch części. Umiejscowionej na płaskowyżu skalistego wzgórza twierdzy oraz miasta na zboczu. Z tej niegdyś imponującej fortecy do czasów obecnych zachowały się jedynie pozostałości murów obronnych, pozostałości pałacu oraz fragment wieży.

Ciekawostki

  • Wedle zapisków historycznych to właśnie w Udżarmie znajdował się jeden z pierwszych krzyży chrześcijańskich na terenie Gruzji.

mail

Multimedia