Stanowisko Archeologiczne Hominidów w Dmanisi - panorama

Dmanisi to miasto w południowej Gruzji, położone w dolinie rzeki Maszawery. Jedną z ciekawszych atrakcji jest tu usytuowane w pobliżu miasteczka Stanowisko Archeologiczne Hominidów. W czasie prac archeologicznych jakie prowadzono tu w latach dziewięćdziesiątych XX wieku odnaleziono wykonane z kwarcu i bazaltu prymitywne narzędzia oraz czaszki, części żuchwy oraz fragmenty szkieletu należące do człowieka z gatunku Homo georgicus, który żył tu około 1,8 miliona lat temu. Wykazuje on szereg podobieństw do wymarłego gatunku ssaka naczelnego z rodziny człowiekowatych Homo ergaster. Odkrycie to bardzo mocno zamieszało w historii naszego gatunku. Wcześniej uważano, że na teren Europy jako pierwszy z Afryki przybył Homo erectus około 1 miliona lat temu. Jak się jednak okazało człowiek posługujący się prymitywnymi narzędziami, żył tu już dużo wcześniej. Na podstawie dwóch czaszek odwzorowano też piękną parę, naszych dalekich przodków, którzy otrzymali gruzińskie imiona Zezva i Mzia. Ich popiersia można obecnie oglądać w muzeum przy stanowisku archeologicznym. Nasi przodkowie mierzyli prawie półtora metra wzrostu, mieli niewielkie mózgi (600-775 cm3), ale umieli szybko biegać. W muzeum obejrzeć można także interesujące liczne szczątki zwierząt oraz narzędzia. W Dmanisi znajdują się także pozostałości starej twierdzy oraz pochodząca z przełomu IX i X wieku cerkiew Dmanisi Sioni.

mail