Amathus - panorama

Amathus to pozostałości starożytnego miasta portowego na Cyprze, położone na południowym brzegu wyspy, naprzeciw Ajos Tichonas. Założone zostało ok. 1100 p.n.e. przez syna króla Pafos, Aeriasa. Wkrótce potem Amathus stał się obok Pafos jednym z ważniejszych ośrodków kultu Afrodyty, bogini miłości, piękna, kwiatów, pożądania i płodności. Po wprowadzeniu na Cyprze chrześcijaństwa, św. Tychon ufundował tu kościół i został pierwszym biskupem oraz patronem Amathus. Miasto funkcjonowało do VII wieku n.e. kiedy to zostało najechane i zniszczone przez Arabów. W kolejnych wiekach ruiny wykorzystywane były jako kamieniołom, skąd pozyskiwano budulec do budowy m.in. Kanału Sueskiego. W połowie XIX wieku amerykański żołnierz, dyplomata i archeolog amator Luigi Palma di Cesnola (1832-1904), poszukując skarbów zniszczył bezpowrotnie większość zabudowy miasta. Całości zniszczenia dopełniło trzęsienie ziemi podczas którego nadbrzeżna część Amathus zapadła się pod wodę. Do czasów obecnych z tej niegdyś imponującej metropolii zachowały się jedynie agora z pozostałościami kilku kolumn, elementy systemu wodociągowego oraz resztki łaźni. Na szczycie wzgórza gdzie niegdyś znajdował się akropol dopatrzyć się można reliktów świątyni Afrodyty i Herkulesa. W pobliżu ruin archeologom udało się odkopać ruiny wczesnochrześcijańskiej bazyliki bizantyjskiej datowanej na V wiek n.e.

mail