Sanktuarium Matki Boskiej Skałkowej - panorama

Podzamcze to niewielka miejscowość w południowej Polsce, położona na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, około 15 km w kierunku południowo-wschodnim od centrum Zawiercia. Tym co przyciąga tu wielu pątników i wiernych jest usytuowane w pobliżu zamku Sanktuarium Matki Boskiej Skałkowej. Jego historia sięga 1818 roku, kiedy to mieszkańcowi wioski na jednej z skał (ostańców) wapiennych ukazał się wizerunek Matki Boskiej. Jakiś czas później skała nazwana została Skałą Matki Boskiej, a w 1862 roku podczas uroczystej procesji zamontowano tu obraz przeniesiony z kaplicy Zamku Ogrodzieniec. Wtedy też w sąsiedztwie ostańca znajdowało się cudowne źródełko, z którego tryskającą wodę uważano za leczniczą. Z czasem jednak wyschło. W latach pięćdziesiątych XX wieku w miejscu objawienia zbudowano niewielką kaplicę, która w 2000 roku została zastąpiona nową, większą budowlą. Głównym projektantem świątyni został mgr inż. Marek Tondera. Do kaplicy prowadzi kamienny łuk z bramą. Ponadto znajduje się tu także dzwonnica oraz 5 stacji różańcowych obrazujących najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa. We wnętrzu kaplicy warto zwrócić uwagę także na krzyż, który w ciężkich latach pięćdziesiątych zeszłego stulecia, narażając się na ewentualne szykany władz PRL, wykonali w warunkach konspiracyjnych robotnicy w Cementowni "Wiek".

mail