Nymburk - panorama

Nymburk to miasto w środkowych Czechach, położone nad rzeką Łabą. Dokłada data jego powstania nie jest znana. Z zapisków historycznych wiadomo, że prawa miejskie Nymburk uzyskał w 1275 roku od ówczesnego króla Czech, Przemysła Ottokara II (1233-1278). Pierwszymi mieszkańcami miasta byli niemieccy i holenderscy osadnicy, którzy z czasem zasymilowali się z miejscową ludnością. Miasto zostało dotkliwie zniszczone w czasie wojny trzydziestoletniej jaka toczona była w latach 1618-1648 pomiędzy protestanckimi państwami Świętego Cesarstwa Rzymskiego wspieranymi przez inne państwa europejskie a katolicką dynastią Habsburgów. W XIX wieku w mieście wybudowano wiele zakładów przemysłowych.

Zwiedzanie

Jednym z ciekawszych zabytków Nymburka jest średniowieczny gotycki ceglany kościół św Idziego. Niegdyś świątynia miała dwie wieże, ale jedna z nich została rozebrana po pożarze. Kolejnym cennym zabytkiem jest neorenesansowy budynek Gimnazjum Bohumila Hrabala. Budowla wzniesiona została na początku XX stulecia i jak na swoje czasy była niezwykle nowoczesna. Pozostałe ważne zabytki Nymburka to m.in. renesansowy budynek ratusza miejskiego, Dom kata (Hořice), pozostałości założonego w 1919 roku kolejarskiego "miasta-ogrodu", budynek krematorium autorstwa Bedřicha Feuersteina oraz mury miejskie. W Nymburku znajduje się także wiele zabytków przemysłowych, które jak na razie nie są należycie zabezpieczone i przystosowane do zwiedzania. Jednym z nich jest wzniesiony w latach 1895-1898 budynek browaru.

mail