Zamek Are - panorama

Altenahr to niewielka miejscowość w zachodnich Niemczech, położona w dolinie rzeki Ahr (lewy dopływ Renu). Jednym z ciekawszych zabytków są tu usytuowane na obrzeżach miasteczka na malowniczym wzgórzu (240 metrów n.p.m.) ruiny średniowiecznego Zamku Are. Jego początki sięgają przełomu XI i XII stulecia, kiedy to wzniesiona została tu pierwsza warownia. Jej fundatorem był graf (odpowiednik polskiego hrabiego) Dietrich I, który uważany jest za założyciela szlacheckiego rodu Are. W kolejnych wiekach twierdza była kilkukrotnie powiększana i przebudowywana. W 1690 roku po blisko dziewięciu miesiącach oblężenia zamek został zdobyty i zajęty przez wojska francuskie. W 1697 roku Francuzi się wycofali, ale ponownie przejęli warownię w czasie wojny o sukcesję hiszpańską jaka toczona była w latach 1701-1714 pomiędzy Wielką Brytanią, Holandią, Austrią i Sabaudią a Francją, Hiszpanią, Bawarią i Kolonią. Z tego powodu ówczesny książę bawarski, elektor i arcybiskup Kolonii - Józef Klemens Wittelsbach (1671-1723) w porozumieniu z mieszkańcami wioski polecił wysadzić twierdzę w powietrze. Od tej pory opuszczone i zaniedbane ruiny zaczęły popadać w coraz to większą ruinę. Do czasów obecnych z tej niegdyś imponującej warowni zachowały się jedynie pozostałości murów obronnych, fragmenty wieży oraz relikty XII wiecznej romańskiej kaplicy zamkowej. Okoliczne tereny znane są z malowniczo położonych winnic, z których produkuje się wino, zwane - od nazwy rzeki - Ahr.

mail