Augusta Raurica - panorama

Niespełna 10 km na wschód od Bazylei, na południowym brzegu Renu znajdują się jedne z największych i najlepiej zachowanych na północ od Alp rzymskich ruin na terenie obecnej Szwajcarii. Swoją kolonię Rzymianie założyli tu w I wieku p.n.e. Powstała ona w miejscu dawnej celtyckiej osady zamieszkałej przez galijskie plemię Raurików, a jej fundatorem był rzymski senator Lucjusz Munatius Plancus. Nazwa koloni została nadana na cześć ówczesnego cesarza Oktawiana Augusta. W czasie największego rozkwitu Augusta Raurica zamieszkiwana była przeszło 15 tysięcy osób i stanowiła główne centrum handlowe regionu. Na terenie ruin możemy podziwiać m. in. pozostałości bardzo dobrze zachowanego monumentalnego rzymskiego amfiteatru, akwedukt, świątynię Jupitera oraz pozostałości łaźni. W sąsiedztwie stanowiska archeologicznego znajduje się także Muzeum Rzymskie (Römermuseum), w którym zgromadzono liczne znaleziska oraz artefakty jakie udało się odnaleźć podczas prowadzonych tu wykopalisk.

mail

Multimedia