Pałac w Dobrzycy - panorama

Dobrzyca to niewielka miejscowość w środkowej Polsce (województwo wielkopolskie), położona na Wysoczyźnie Kaliskiej, nad rzeczką Potoka. Jednym z ciekawszych zabytków jest tu usytuowany w południowo-wschodniej części miasteczka klasycystyczny pałac. Rezydencja wzniesiona została w latach 1798-1799 na polecenie adiutanta i szefa kancelarii wojskowej króla Stanisława Augusta, generała Augustyna Gorzeńskiego. Głównym projektantem budowli został wybitny architekt klasycyzmu Stanisław Zawadzki (1743-1806). O obliczu pałącu decydowała jednak przede wszystkim bogata polichromowana dekoracja wnętrz autorstwa Antoniego Smuglewicza i Roberta Stankiewicza, uzupełniona sztukateriami Michała Ceptowskiego i nieznanego artysty włoskiego. Całość otoczona została malowniczym parkiem krajobrazowym utrzymanym w stylu angielskim. Po bezdzietnej śmierci generała Augustyna Gorzeńskiego w 1816 roku majątek przeszedł w ręce syna jego siostry Korduli Turno z Gorzeńskich, generała Kazimierza Turno herbu Trzy Kotwice. W tym casie w rezydencji gościł często brat właściciela dawny oficer napoleoński Adam Turno, który pozostawił po sobie obszerne "Dzienniki" stanowiące jedno z najciekawszych źródeł dla badaczy życia codziennego ziemiaństwa wielkopolskiego w pierwszej połowie XIX wieku. W czasie II wojny światowej wyposażenie pałacu oraz przechowywane w nim archiwalia zostały zniszczone lub skradzione. Po wojnie rezydencja zaadoptowana została na magazyn zboża, a w późniejszym czasie utworzono tu szkołę podstawową. Ostatecznie w 1988 roku pusty pałac przejęło Muzeum Narodowe w Poznaniu. Wtedy też rozpoczęta została jego renowacja. Dzięki pracom konserwatorskim udało się odtworzyć pełną dekorację malarską, obejmującą wszystkie pomieszczenia, zarówno reprezentacyjne, jak i mieszkalne pałacu, co jest dziś ewenementem w skali ogólnopolskiej. Obecnie w murach rezydencji mieści się otwarte dla zwiedzających w 2005 roku Muzeum Ziemiaństwa. W 2018 roku zespół pałacowo-parkowy w Dobrzycy uzyskał status Pomnika Historii.

mail