Zamek Čabraď - panorama

Hrad Čabraď to pozostałości średniowiecznego zamku w południowej części Słowacji, położone w zachodniej części Wyżyny Krupińskiej w dolinie rzeki Litavy (lewy dopływ Krupinicy). Pierwsze historyczne wzmianki o warownym grodzie w tym miejscu pochodzą z dokumentów datowanych na 1276 rok. Jego głównym zadaniem była kontrola przebiegającego tu szlaku handlowego wiodącego do słowackich górniczych miast. W XVI wieku wraz z rosnącym zagrożeniem ze strony tureckiej warownia została gruntownie przebudowana i dodatkowo wzmocniona. Mimo wielokrotnych oblężeń nigdy nie udało im się zdobyć zamku. Wiek później posiadłość przeszła w ręce członków możnej rodziny Koháryi. Zamieszkiwali oni zamek do 1812 roku, kiedy podpalili go (by zapobiec przejęciu przez rabusiów), po czym przenieśli się do wygodniejszego pałacu w Svätom Antonie. Od tego czasu zrujnowana i zaniedbana warownia zaczęła popadać w coraz to większą ruinę. Obecnie malownicze ruiny udostępnione są dla zwiedzających. Z uwagi na odludne położenie Hrad Čabraď stanowi jeden z najrzadziej odwiedzanych słowackich zamków.

mail

Multimedia