Zamek w Bagrationowsku - panorama

Bagrationowsk (dawniej Pruska Iławka) to niewielka miejscowość w zachodniej Rosji, położona w obwodzie kaliningradzkim w bezpośrednim sąsiedztwie polskiej granicy. Jednym z ciekawszych zabytków jest tu usytuowany w północno-zachodniej części miasteczka średniowieczny zamek krzyżacki. Warownia wzniesiona została w latach 1325-1326 z przeznaczeniem na siedzibę prokuratora krzyżackiego. Pod budowę twierdzy wybrano płaskie wzgórze, z trzech stron otoczone błotami i zbiornikami wodnymi. W skrzydle wschodnim obiektu znajdowała się brama wjazdowa, część południowa stanowiła kaplica zamkowa, a w części północnej wieża sanitarna tzw. gdanisko. Na pierwszy piętrze zajmował się refektarz, sala obrad, sypialnie i pomieszczenia, zajmowane przez krzyżackiego urzędnika (pflegera). Drugie piętro pełniło funkcję obronną. W pierwszej połowie XV wieku zamek za zasługi wojenne ofiarowany został Henrykowi von Plauen. W kolejnych wiekach posiadłość wielokrotnie zmieniała właścicieli i przeznaczenie. Przez jakiś czas znajdowała się tu siedziba starostwa, a później umieszczono tu siedzibę zarządu domeny królewskiej. Na początku XIX wieku warownia została strawiona i dotkliwie zniszczona przez pożar. Po II wojnie światowej zamek nigdy nie został odrestaurowany. W 2014 roku zaniedbana budowla została ponownie nawiedzona przez pożar i doszczętnie zrujnowana. Aktualnie zamek jest w opłakanym stanie. Zachowały się jedynie przyziemie w części południowo-zachodniej, zarysy murów oraz stajnia. W dużo lepszej kondycji jest sąsiadujący z twierdzą gotycki spichlerz o długości 104 metrów, w którym zamurowano okna i drzwi. W 2018, a potem w 2020 roku obiekt wystawiony został na sprzedaż.

mail

Multimedia