Bad Ems - panorama

Bad Ems to miasto i zarazem popularne uzdrowisko w zachodnich Niemczech, położone nad rzeką Lahn (prawy dopływ Renu) pomiędzy pasmami górskimi Westerwald i Taunus, około 10 km w kierunku wschodnim od Koblencji. W czasach rzymskich znajdował się tu obóz warowny, który stanowił część umocnień granicznych (tzw. Limes Górnogermańsko-Retycki). W zapiskach historycznych pierwsza wzmianka o Ems pojawia się dopiero w dokumentach pochodzących z drugiej połowy IX wieku. Wtedy to znajdowała się tu niewielka osada, która z biegiem czasu rozrosła się w znaczący ośrodek. Prawa miejskie, a co za tym idzie liczne przywileje i ulgi Ems uzyskało w 1324 roku od Ludwika IV Bawarskiego. Wkrótce potem powstały tu pierwsze domy uzdrowiskowe. Na przełomie XVII i XVIII wieku Bad Ems stało się jednym z najbardziej znanych kurortów w Niemczech. W tym czasie wzniesiono tu wiele nowych budynków i łaźni w tym także m.in. imponujący Dom Zdrojowy (Kurhaus). Swój największy okres rozkwitu miasto przeżywało jednak stulecie później. Wtedy to gościły tu takie osobistości jak m.in. cesarz Wilhelm I, car Mikołaj I, car Aleksander II, Richard Wagner, Fiodor Dostojewski czy Wasilij Wierieszczagin. To właśnie stąd w 1870 roku cesarz Wilhelm I (1797-1888) wysłał do Bismarcka depeszę, znaną później jako depesza emska. Jej przeredagowana przez Bismarcka treść opublikowana została w prasie co przyczyniło się do wybuchu wojny francusko-pruskiej. W XIX wieku Ems cieszyło się także bardzo dużą popularnością wśród arystokracji rosyjskiej. Szacuje się, że w drugiej połowie stulecia mieszkało tu kilka tysięcy Rosjan. W 1857 roku powołali oni komitet budowy stałej cerkwi prawosławnej pod wezwaniem św. Aleksandry. W 1913 roku nazwa miasta została zmieniona na Bad Ems. Po II wojnie światowej w Bad Ems wybudowano kolejkę Kurwaldbahn, która połączyła główną ulicę miasta ze wzgórzem, na którym znajdują się m.in. szpitale, SPA, wieża widokowa oraz park.

Ciekawostki

  • W 1832 roku w Bad Ems zmarła Stefania Radziwiłłówna, dziedziczka ogromnego majątku Radziwiłłów tzw. "schedy wittgensteinowskiej"

mail

Multimedia