Muzeum Lachów Sądeckich - panorama

Podegrodzie to niewielka miejscowość w południowej Polsce, położona na lewym brzegu Dunajca, około 10 km w kierunku południowo-zachodnim od Nowego Sącza. Jedną z ciekawszych atrakcji jest tu usytuowane w samym sercu miasteczka Muzeum Lachów Sądeckich im. Zofii i Stanisława Chrząstowskich. Placówka mieści się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i jest największą tego typu placówką na Sądecczyźnie. Swoje istnienie Muzeum zawdzięcza etnograficznej i kolekcjonerskiej pasji państwa Chrząstowskich, którzy jeszcze przed II wojną światową osiedlili się w Podegrodziu i przy aprobacie i dużej pomocy mieszkańców Podegrodzia i sąsiednich wsi, zaczęli gromadzić stroje i hafty podegrodzkie, a po wojnie także przedmioty użytku codziennego, sprzęty i narzędzia gospodarskie, sztukę ludową i obrzędową regionu. Do 1975 roku kolekcja była udostępniana zwiedzającym w starej zabytkowej chałupie Stanisława Migacza w Podegrodziu, a po rozebraniu tego obiektu na poddaszu prywatnego domu Chrząstowskich. W 1975 roku kolekcja została przeniesiona do nowo wybudowanego Domu Kultury w Podegrodziu, a 6 lat później zbiory znajdujące się na wystawie w Domu Kultury w Podegrodziu zostały przez Zofię i Stanisława Chrząstowskich przekazane do Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, pod warunkiem, że pozostaną w Podegrodziu. Ekspozycja poświęcona jest tradycyjnej kulturze materialnej regionu lachowskiego, czyli rolnictwu, wiejskim rzemiosłom takim jak: garncarstwo, kowalstwo czy obróbka drewna i włókna. Prezentowana jest również współczesna sztuka ludowa oraz plastyka obrzędowa, związana z tradycyjnymi świętami rodzinnymi i dorocznymi. Wystawę etnograficzną uzupełnia poświęcona przeszłości regionu ekspozycja archiwalnych zdjęć wiejskiego fotografa Wojciecha Migacza żyjącego w Gostwicy w latach 1874-1944.

Lachy Sądeckie

Lachy Sądeckie (Podegrodzkie) tp grupa etnograficzna ludności polskiej zamieszkująca obszar Sądecczyzny. Obecnie charakterystyczne elementy stroju oraz kultury obrzędowej Lachów Sądeckich można spotkać głównie w okolicach Podegrodzia w powiecie nowosądeckim i Przyszowej w powiecie limanowskim, ale też po stronie wschodniej dorzecza Dunajca we wsiach Mystków, Piątkowa. Etymologia określenia Lachy w odniesieniu do grupy etnicznej prawdopodobnie ma związek z podstawowym znaczeniem słowa Lach, czyli Polak, w języku ludów zamieszkujących niegdyś obszary położone na wschód i południe od granic Polski.

access_time Godziny otwarcia
- od 1 maja do 14 października od środy do piątku w godz.: 9:00-15:00 (w soboty i niedziele w godz.: 10:00-18:00)
- 15 października do 30 kwietnia od środy do piątku w godz.: 9:00-15:00 (w soboty i niedziele w godz.: 10:00-15:30)
- muzeum jest nieczynne w poniedziałki i wtorki
local_offer Ceny biletów
- normalny: 4 zł
- ulgowy: 2 zł
mail