Połabskie Muzeum Etnograficzne w Přerov nad Łabą - panorama

Přerov nad Labem to niewielka miejscowość w środkowych Czechach, położona nad rzeką Łabą, około 30 km w kierunku wschodnim od Pragi. Jedną z ciekawszych atrakcji jest tu usytuowane w samym sercu miasteczka Połabskie Muzeum Etnograficzne. Dla szerszej publiczności placówka otwarta została w 1967 roku, a jej głównym celem było ratowanie zagrożonych typowych przykładów architektury ludowej, które nieodwracalnie zaczęły znikać z okolicznych wiosek. Pierwszą ekspozycją była dawna staroczeska kuźnia dworska. W kolejnych latach muzeum sukcesywnie udostępniało do zwiedzania kolejne odrestaurowane obiekty. Wnętrza wszystkich budynków zostały wyposażone w sprzęty i meble z epoki, tak aby pokazać zwiedzającym wygląd wsi z różnych okresów jej istnienia. Obecnie w skansenie prezentowana jest typowa dla rejonu połabskiego architektura ludowa z okresu od połowy XVIII wieku aż do połowy XX wieku. Obejrzeć tu można mi.in XVIII wieczną drewnianą chałupę z Chvalovic, pochodzącą z przełomu XVIII i XIX wieku dzwonniczkę, zbudowany pod koniec XVIII wieku spichlerz z Mcel, posąg św. Jana Nepomucena z Podébrad czy suszarnię owoców ze wsi Bříštev.

Połabskie Muzeum Etnograficzne w Přerov nad Łabą - Plan

mail