Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej - panorama

Wasilków to niewielka miejscowość we wschodniej Polsce, położona w dolinie rzeki Supraśli (prawy dopływ Narwi), około 5 km w kierunku północnym od centrum Białegostoku. Jedną z ciekawszych atrakcji turystycznych jest tu usytuowane na terenie miasteczka Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej. W swoim obecnym kształcie placówka powstała w 2016 roku w wyniku połączenia Białostockiego Muzeum Wsi i Działu Etnografii, wyłączonych ze struktur Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. W założeniu muzeum miało prezentować formy osadnicze północno-wschodniej Polski, bez wyraźnego odnoszenia ich do poszczególnych regionów geograficzno-kulturowych, czy też grup etnograficznych. Przyjęcie właśnie takiego programu realizacyjnego miało zachować "neutralność", a tym samym i wierność realiom Białostocczyzny, jako obszaru pogranicznego, gdzie mieszały się wpływy ościennych narodowości ale także i grup etniczno-wyznaniowych takich, jak Żydzi, czy Tatarzy. Pierwszy budynek - kuźnię z Gródka, na teren skansenu przeniesiony został w 1984 roku. Od tego czasu do Muzeum Kultury Ludowej przenoszone są wciąż nowe obiekty z terenu województwa podlaskiego. W skansenie obejrzeć można zabytkową drewnianą architekturę wsi podlaskiej, którą obecnie można już tylko podziwiać w muzeach na wolnym powietrzu. Na terenie muzeum zgromadzono zarówno obiekty zaliczane do tak zwanej małej architektury, a więc krzyże, kapliczki czy studnie, jak i budynki mieszkalne czy gospodarcze.

Lista obiektów znajdujących się na terenie skansenu

 • Dwór z Bobry Wielkiej - jest to drewnioany budynek o cechach klasycystycznych z ozdobnym sześciokolumnowym portykiem z 1817 roku;
 • Szkoła z Kalinowa-Solek - jest to drewniany, dwukondygnacyjny budynek, o ścianach zewnętrznych wykonanych w konstrukcji zrębowej, który w okresie międzywojennym pełnił funkcję szkoły podstawowej;
 • Chałupa z Czyż - jest to XIX-wieczny drewniany budynek mieszkalny o konstrukcji zrębowej z dwuspadowym dachem krytym dachówką ceramiczną (wcześniej dach był pokryty płytą eternitową);
 • Chałupa z Czyż - jest to budynek mieszkalny o konstrukcji zrębowej z 1946 roku;
 • Chałupa z Dąbrowy-Moczydeł - jest to bogato zdobiona drewniana budowla w typie dworku drobnoszlacheckiego z początku XX wieku;
 • Chałupa z Tymianek-Buci - jest to drewniany budynek z czterospadowym dachem krytym strzechą z końca XIX wieku;
 • Budynek inwentarski z Bryk - jest to drewniany budynek gospodarczy z 1900 roku, który wykorzystywany był do hodowli koni, bydła i trzody chlewnej;
 • Budynek inwentarski z Karczmiska - jest to wykonany z bali łączonych ze sobą sumikowo-łątkowo budynek z 1925 roku;
 • Budynek inwentarski z Perek-Mazowsza - jest to pochodzący z przełomu przełomu XIX i XX wieku wydłużony budynek o konstrukcji zrębowej i sumikowo-łątkowej, z dwuspadowym dachem krytym strzechą;
 • Chałupa z Jacowlan - jest to drewniana budowla o konstrukcji zrębowej i sumikowo-łątkowej z dwuspadowym dachem krytym wiórem z końca XIX wieku;
 • Chałupa z Pieczysk - jest to budynek w stylu dworku drobnoszlacheckiego, o konstrukcji zrębowej, szalowany deskami w układzie pionowym z 1864 roku;
 • Chałupa ze Starej Grzybowszczyzny - jest to chałupa w typie wydłużonym, łącząca pod jednym dachem wnętrze mieszkalne, komory oraz część gospodarczą (inwentarską) z drugiej połowy XIX wieku;
 • Dom z Piszczat-Piotrowięt - jest to drewniany budynek o konstrukcji zrębowej z dwuspadowym dachem z 1920 roku;
 • Dom z Uszy Wielkiej - jest to budynek o konstrukcji zrębowej z dwupołaciowym dachem, krytym gontem z 1922 roku;
 • Dróżniczówka z Białegostoku - jest to budynek o przeznaczeniu kolejarskim z przełomu XIX i XX;
 • Gajówka z Krusznika - jest to budynek o stylu dworkowym z czterospadowym dachem krytym gontem z 1923 roku;
 • Kuźnia z Gródka - jest to dawny budynek przeznaczony do podkuwania koni z początku XX wieku;
 • Leśniczówka z Lipniaka - jest to drewniana budowla wzniesiona na planie prostokąta, z dobudowaną sienią i gankiem z 1924 roku;
 • Maneż z Tyborów Uszyńskich - jest to drewniany budynek o konstrukcji szkieletowej z ośmiopołaciowym dachem w którym znajdował się kierat, który służył do napędu stacjonarnych maszyn rolniczych;
 • Młyn z Bagniuk - jest to drewniany młyn wodny z połowy XX wieku;
 • Piwnica z Karczmiska - jest to rekonstrukcja typowego dla regionu budynku do przechowywania płodów rolnych z 1920 roku;
 • Remiza z Rudki - jest to pochodząca z okresu międzywojennego drewniana remiza, która służyła do przechowywania wozu i sprzętu strażackiego;
 • Spichlerz z Brzósek Starych - jest to kryty strzechą drewniany spichlerz do przechowywania wymłóconego zboża z 1894 roku;
 • Spichlerz z Dąbrowy Wielkiej - jest to drewniany budynek wąskofrontowy, o zrębowej konstrukcji ścian z 1880 roku;
 • Spichlerz z Gąsówki Starej - jest ro drewniany spichlerz o konstrukcji zrębowej z dwuspadowym dachem krytym strzechą z lat dwudziestych XX wieku;
 • Spichlerz z Gąsówki Starej - jest to drewniany budynek przeznaczony do przechowywania zboża, o konstrukcji zrębowej z 1880 roku;
 • Spichlerz z Lewek - jest to drewniany budynek o konstrukcji zrębowej z dwuspadowym dachem krytm dranicami z przełomu XIX i XX wieku;
 • Spichlerz z Mierzwina Dużego - jest to drewniany budynek z 1890 roku, który niegdyś wykorzystywany był jako magazyn do przechowywania wymłóconego zboża;
 • Spichlerz z Tymianek-Buci - jest to drewniany budynek o konstrukcji zrębowej z końca XIX wieku;
 • Spichlerz ze Starej Wsi - jest to dwukondygnacyjny drewniany budynek o konstrukcji zrębowej z czterospadowm dachem krytym gontem z XVIII wieku;
 • Stodoła z Czarnej Białostockiej - jest to drewniana stodoła o konstrukcji sumikowo-łątkowej z 1922 roku;
 • Stodoła z Jurowiec - jest to drewniana budowla o konstrukcji zrębowej z pozostawionymi ostatkami z dwuspadowym dachem krytym strzechą z pierwszej połowy XIX wieku;
 • Stodoła z Karczmiska - jest to drewniana budowla ze ścianami o konstrukcji sumikowo-łątkowej z okresu międzywojennego;
 • Stodoła z Korycin - jest to drewniana budowla o konstrukcji sumikowo-łątkowej, z oszalowanymi narożami z 1932 roku;
 • Stodoła z Nowego Ostrowia - jest to drewniany budynek o konstrukcji zrębowej, z czterospadowym dachem krytym strzechą z początku XX wieku;
 • Stodoła z Perek-Wypych - jest to drewniany budynek o konstrukcji zrębowej i sumikowo-łątkowe z dwuspadowym dachem krytym strzechą z 1923 roku;
 • Stodoła z Redut - jest to drewniana budowla o konstrukcji zrębowej, z pozostawionymi ostatkami z czterospadowym dachem krytym strzechą z 1870 roku;
 • Stodoła z Sannik - jest to drewniany XIX-wieczny budynek o konstrukcji zrębowej z unikatową w skali województwa konstrukcją dachu – sochowo-ślemieniową;
 • Stodoła z Zawyk - jest to drewniana budowla z dachem krytym strzechą z końca XIX wieku;
 • Wiatrak z Rzędzian jest to drewniany młyn wietrzny typu koźlak z 1836 roku;
 • Wiatrak z Bogdanek - jest to drewniany młyn zbudowany na szkielecie z sześciu słupów obitych w pionie deskami z 1938 roku;
 • Wiatrak z Wojnowiec - jest to drewniany młyn gospodarczy o konstrukcji ścian słupowo-ryglowej z 1946 roku;
 • Bróg - jest to rekonstrukcja ruchomego dachu przesuwanego na czterech wkopanych w ziemię słupkach (zwanych brożynami;
 • Leśna bimbrownia- jest to ekspozycja przedstawiająca współczesne urządzenia do nielegalnej produkcji alkoholu zwane bimbrowniami.

access_time Godziny otwarcia
- od 1 maja do 31 października codziennie w godz. 10.00-18.00
- od 1 listopada do 31 marca codziennie w godz. 10.00-16.00
local_offer Ceny biletów
- normalny (spacerowy): 10 zł
- ulgowy (spacerowy): 5 zł
- normalny (z przewodnikiem): 12,5 zł
- ulgowy (z przewodnikiem): 9 zł
mail