Park Etnograficzny w Tokarni - panorama

Tokarnia to niewielka miejscowość w centralnej Polsce, położona na południe od Chęcin przy trasie z Warszawy do Krakowa (DK7). Jedną z ciekawszych atrakcji jest tu usytuowany na terenie miasteczka Park Etnograficzny stanowiący główny obiekt Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach. Placówka założona została w 1976 roku i już rok później udostępniono ją dla zwiedzających. Skansen stanowi realizację założeń naukowych etnografa i znawcy tradycyjnej kultury ludowej profesora Romana Reinfussa. Jego zamierzeniem było odtworzenie typowego układu osadniczego wiosek z różnych subregionów Kielecczyzny: Gór Świętokrzyskich, Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Wyżyny Sandomierskiej i Niecki Nidziańskiej. Dodatkowo, w skansenie przewidziano stworzenie repliki małomiasteczkowego rynku, nawiązującego do dziewiętnastowiecznego układu urbanistycznego miejscowości takich jak Daleszyce, Chęciny, Wąchock, Łagów czy Suchedniów. Dla odtworzenia pełnego, wiarygodnego historycznie obrazu życia społeczności wsi i miasteczek, w muzeum prezentuje się również wysokiej klasy zabytki sakralne, a także małą architekturę tego typu: przydrożne krzyże, kapliczki i figury. W skansenie zobaczyć można także wspaniałe przykłady budownictwa dworsko-folwarcznego. Na podstawie badań archiwalnych i terenowych, odtworzono tu również istotne elementy dawnego środowiska przyrodniczego. Zgodnie z naukowymi ustaleniami przy poszczególnych obiektach zaaranżowane są przydomowe ogródki, a także pola uprawne. W najcenniejszych zabytkach drewnianych przeniesionych do skansenu urządzane są stałe ekspozycje wyposażenia wnętrz, dzięki którym poznać można warunki życia między pierwszą połową XIX wieku do drugą połową XX wieku. Obiekty muzealne wyposażone są w oryginalne sprzęty, meble oraz narzędzia pozyskane w toku etnograficznych badań terenowych. Do najciekawszych obiektów skansenu należą m.in. XVIII wieczny barokowy kościół z Rogowa, XIX wieczny modrzewiowy Dwór z Suchedniowa, czy pochodzącą z połowy XIX wieku Organistówkę z Bielin.

access_time Godziny otwarcia
- od listopada do marca codziennie w godz.: 9.00-15.00
- kwiecień, październik od wtorku do niedzieli w godz.: 9.00-17.00
- od maja do września codziennie w godz.: 10.00-18.00
local_offer Ceny biletów
Sezon letni:
- normalny: 20 zł
- ulgowy: 14 zł
- rodzinny: 46 zł (2+1)
- posiadacze Karty Seniora: 8 zł
- posiadacze Karty mieszkańca Tokarni: 4 zł
Sezon zimowy:
- normalny: 13 zł
- ulgowy: 8 zł
- rodzinny: 30 zł (2+1)
- posiadacze Karty Seniora: 5 zł
- posiadacze Karty mieszkańca Tokarni: 4 zł
mail