Tiermes - panorama

Montejo de Tiermes to niewielka miejscowość w Hiszpanii, położona w pobliżu doliny rzeki Duero. Jedną z ciekawszych atrakcji turystycznych jest tu usytuowane w pobliżu miasteczka stanowisko archeologiczne Tiermes. Ten tajemniczy kompleks budowli wybudowany został w starożytności. Część archeologów przypisuje autorstwo Celtoiberom, zaś wg innych tylko Rzymianie mogli dysponować odpowiednim poziomem techniki, aby wykonać wszystkie zagadkowe budowle. Głównym elementem całego założenia jest ogromna formacja skalna, zwana twierdzą lub bastionem. W okolicy znajdują się także inne zagadkowe struktury, które wskazują, że budowniczy stanowili kulturę o bardzo wysokim poziomie rozwoju. Najstarsze z budowli są wykonane z największą precyzją. Monolityczne bloki wycięto z czerwonego piaskowca. W ten sposób wykonano m.in. wszystkie wjazdy oraz bramy prowadzące na teren właściwej twierdzy. Struktury te mają nawet po 4 metry szerokości i zostały niekiedy wycięte aż do 6 metrów w głąb skały. Przykładem zaawansowanej techniki z Tiermes są zagadkowe ślady, które znajdują się wokół twierdzy. Przez cały płaskowyż Tiermes przebiegają dziesiątki sztucznie wykonanych równoległych rowków. Szerokość tych struktur waha się między 1,40 m do 2 metrów. Tajemnicza sieć tras ma łączną długość wielu kilometrów i przypomina tory. Szerokość samych rowków najczęściej wynosi około 17 centymetrów. Niemal identyczne struktury można znaleźć w wielu innych miejscach świata, w tym na Malcie oraz Gozo, gdzie znane są pod nazwą koleiny. Kolejna tajemnica Tiermes kryje się w niedostępnych dla turystów podziemiach. Liczne, wysokie na człowieka tunele o długości nawet 140 metrów ciągną się przez cały płaskowyż, na którym usytuowana jest twierdza. W nieregularnych odstępach z tuneli tych prowadzą na powierzchnię pionowe, okrągłe w przekroju szyby, zaopatrzone w wykute w skale stopnie.

mail

Multimedia