Arboretum SGGW w Rogowie

Polska
Kraj: Polska
Kontynent: Europa
Kategoria: Przyroda
Województwo: Łódzkie
Miejscowość: Rogów
Strona Internetowa: arboretum.sggw.pl
GPS: N: 51°49'18.19", E: 19°53'55.01"
Arboretum SGGW w Rogowie
Arboretum SGGW w Rogowie - panorama
Rogów to niewielka miejscowość w środkowej Polsce (województwo łódzkie), położona w powiecie brzezińskim. Jedną z ciekawszych atrakcji jest tu usytuowane w północno-wschodniej części miasteczka na terenie dawnego siedliska leśnego Arboretum Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Należy ono do tzw. arboretów leśnych, czyli takich, których działalność jest związana w pewien określony sposób z leśnictwem. Historia Arboretum w Rogowie rozpoczyna się w 1919 roku, kiedy to Minister Rolnictwa i Dóbr Publicznych przekazał Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego część lasów nadleśnictwa Skierniewice do celów naukowych i badawczych. W 1925 roku prof. Edward Chodzicki założył pierwszą powierzchnię doświadczalną, na której posadził daglezję zieloną (Pseudotsuga menziesii). Dziś są to najwyższe w okolicy Rogowa drzewa (ponad 36 m wysokości). Przed wojną na terenie arboretum zakładano wyłącznie powierzchnie doświadczalne. Posadzono wówczas blisko 100 różnego rodzaju gatunków drzew obcego pochodzenia. Po II wojnie światowej ogrodem zaopiekowała się Katedra Botaniki Leśnej Wydziału Leśnego SGGW. Zaczęto zakładać coraz to nowe poletka doświadczalne, szkółki, zakupiono nowy sprzęt, niezbędny do pielęgnacji drzewostanów. Nowe gatunki ściągnięto głównie z Arboretum w Kórniku. W 1951 roku kierownikiem arboretum został inż. Henryk Eder, który bez reszty oddał się modernizacji ogrodu. Sporządził mapy geodezyjne, wyznaczył sieć dróg, założył szkółkę, zbudował zaplecze gospodarcze i szklarnię - mnożarkę. Dzięki temu mógł powiększać kolekcje roślin w arboretum. Obecnie na terenie Arboretum znajdują się jedne z najbogatszych i najciekawszych kolekcji drzew i krzewów Europy Środkowo-Wschodniej. Całości dopełniają leśne powierzchnie doświadczalne z obcymi gatunkami drzew leśnych i alpinarium. Oprócz Arboretum na terenie kompleksu znajduje się także Leśny Zakład Doświadczalny SGGW wraz z Muzeum Lasu i Drewna oraz Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśne. Do Arboretum można wybrać się także na wycieczkę z przewodnikiem. Jest ona obowiązkowa dla grup powyżej 15 osób. Wycieczkę należy wcześniej zgłaszać wyłącznie telefonicznie (poniedziałek-piątek w godzinach 7:00-15:00 pod nr tel. 46 874-81-36).
Ceny biletów
- normalny: 10 zł
- ulgowy: 6 zł
Godziny otwarcia
- od maja do września w godz.: 7:00-18:00
- październik w godz.: 7:00-17:00
- od listopada do kwietnia w godz.: 7:00-15:00
Zabytki i atrakcje w pobliżu (do 50 km)
Czy wiesz że?
W dwudziestoleciu międzywojennym budowany był swoisty Kult Józefa Piłsudskiego. Polegał on głównie na przypisywaniu Piłsudskiemu cech genialnego dowódcy, wybitnego stratega oraz wizjonera. Osobą, która także żywiła wielki szacunek i podziw dla marszałka był sam wódz III Rzeszy - Adolf Hitler. W 1935 roku w dniu pogrzebu Piłsudskiego flagi państwowe w Rzeszy na znak żałoby opuszczono do połowy masztu. Hitler uczestniczył we mszy świętej na cześć marszałka, jaka odprawiona została 18 maja 1935 roku w katedrze św. Jadwigi w Berlinie. Wzięli w niej udział także icznie wysoko postawieni przedstawiciele NSDAP i Wehrmachtu. Na początku II wojny światowej w 1939 roku po zdobyciu przez wojska niemieckie Krakowa, Hitler rozkazał wystawić straże honorowe przed grobem Piłsudskiego.
Reklama
Polub nas