Monaster Curchi - panorama

Curchi to niewielka miejscowość w środkowej Mołdawii, położona na obrzeżach lasów znanych jako Kodry Orgiejowskie (Codrii Orheiului), na terenie Parku Narodowego Orgiejów. Jednym z ciekawszych zabytków jest tu usytuowany w południowej części wioski imponujący monaster (Mănăstirea Curchi). Klasztor założony został w 1773 roku przez braci Iordachę i Mihaila Curchi jako niewielki skit. Niespełna dwa lata później wzniesiona została tu pierwsza drewniana cerkiew pw. św. Męczennika Dymitra. W 1810 roku wybudowana została kolejna świątynia, tym razem murowana. Niespełna dwa lata później wschodnia część Mołdawii między Prutem a Dniestrem została włączona do Rosji jako Besarabia, a kontrolę nad prawosławnymi świątyniami regionu przejął Rosyjski Kościół Prawosławny. W XIX wieku klasztor został gruntownie rozbudowany osiągając swe obecne rozmiary. W ręce Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego monaster powrócił dopiero po I wojnie światowej. Pod koniec kolejnej wojny w 1944 roku większość mnichów uciekła do Rumunii w obawie przed nadchodzącą Armią Czerwoną. W tym samym czasie Besarabię zajął Związek Radziecki i podzielił między Mołdawską Socjalistyczną Republikę Radziecką i Ukraińską Socjalistyczną Republikę Radziecką. Klasztor ostatecznie zamknięto w 1958 roku i zamieniono na szpital psychiatryczny i zakład odwykowy. Ponową świetność monaster uzyskał dopiero na początku XXI wieku, kiedy to przeprowadzona została gruntowna renowacja. Obecnie świątynia stanowi jeden z ciekawszych zabytków Parku Narodowego Orgiejów.

mail