Pałac w Wiśniowcu - panorama

Wiśniowiec to niewielka miejscowość na zachodniej Ukrainie, położona nad rzeką Horyń (prawy dopływ Prypeci). Jednym z ciekawszych zabytków jest tu usytuowany na wysokiej skarpie, nad jarem rzeki i otoczony systemem fortyfikacji bastionowych okazały Pałac Wiśniowieckich i Mniszchów. Rezydencja wzniesiona została w 1720 roku w miejscu starego zamku należącego do rodziny Wiśniowieckich. Fundatorem nowej budowli był hetman wielki litewski Michał Serwacy Wiśniowiecki herbu Korybut. Po jego ślubie z Teklą Rożą z Radziwiłłów nastąpiła rozbudowa skrzydeł pałacowych. Powstały ostatecznie układ założenia z dwustopniową gradacją dziedzińców avant-cour i cour d'honneur stanowi najbardziej klarowny przykład kompozycji przestrzennej o genezie francuskiej. Po śmierci Michała Serwacego Wiśniowieckiego w 1744 roku Wiśniowiec wraz z 13 kluczami majątków przeszedł poprzez jego wnuczkę Katarzynę Zamoyską do majątku Jana Karola Mniszcha. W czasie jego rządów rezydencja została powiększona i przebudowana w stylu rokokowym. W 1783 roku pałac przejął Michał Jerzy Mniszech. Wtedy też nowego blasku nabrało życie dworskie, uświetniane przedstawieniami teatralnymi. Dwukrotnie goszczono tu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Pierwszy raz w 1781, gdy król spotkał się tu z późniejszym carem Pawłem I, a drugi raz w 1787 gdy król udawał się do Kaniowa. Pod koniec XVIII wieku cały kompleks otoczony został malowniczym parkiem krajobrazowym, który w owym czasie uchodził za jeden z najpiękniejszych na Wołyniu. Pierwszą wojnę światową pałac przetrwał w dobrym stanie, dopiero w 1920 roku w czasie wojny polskiej z Bolszewikami został doszczętnie zniszczony i obrabowany. Niespełna pięć lat później rezydencja została odrestaurowana według projektu architekta Władysława Horodeckiego. Kolejny ciężki okres w dziejach pałacu miał miejsce pod koniec II wojny światowej kiedy to został on ponownie zniszczony i splądrowany. Po wojnie w częściowo odbudowanej rezydencji urządzono szkołę. Obecnie pałac stanowi jeden z najznamienitszych barokowych założeń rezydencjalnych magnackich na Wołyniu. Jest to okazały piętrowy gmach z bocznymi parterowymi skrzydłami rozłożonymi w kształcie podkowy.

mail

Multimedia