Zamek w Kudryńcach - panorama

Kudryńce to niewielka miejscowość w zachodniej Ukrainie, położona w zakolu rzeki Zbrucz (lewy dopływ Dniestru). Jednym z ciekawszych zabytków są tu usytuowane w pobliżu miasteczka na malowniczym wzgórzu ruiny średniowiecznego zamku. Warownia wzniesiona została w XVI wieku z inicjatywy Mikołaja Herburta z Felsztyna i Dziedziłowa herbu Herburt, podkomorzego halickiego i wojewodę ruskiego, stronnika kanclerza Jana Zamojskiego. W 1672 roku twierdza została podbita i zajęta przez Turków. Po niespełna dekadzie zamek został odbity przez wojska hetmana Andrzeja Potockiego. W kolejnych wiekach warownia wielokrotnie zmieniała właścicieli. Władali nią m.in. Humieccy czy Barfeldowie. Zamek wykorzystywany był do XIX wieku, kiedy to opuszczony zaczął popadać w ruinę. Z tej niegdyś imponującej twierdzy do czasów obecnych zachowały się jedynie fragmenty murów obronnych i pozostałości jednej z baszt.

mail