Źródło św. Anny - panorama

Onyszkowce to niewielka miejscowość w zachodniej części Ukrainy, położona nad rzeką Wilią (lewy dopływ Horynia). Tym co przyciąga tu wielu wiernych z całego kraju jest usytuowane w zachodniej części miasteczka Źródło św. Anny. Lecznicze właściwości wody źródlanej z Onyszkowców są znane od XVI wieku. Jak głosi jedna z miejscowych legend w miejscu, w którym znajduje się święte źródełko, stała niegdyś cerkiew. Podczas najazdów tatarskich budowla w cudowny sposób zapadła się pod ziemię. Wkrótce potem wybudowano tu nową świątynię, a o starej zapomniano. Tymczasem dzieci pasące w okolicy krowy znalazły w miejscu, w którym znajdowała się stara cerkiew, ikonę św. Anny. Przeniesiono ją do cerkwi, ale w nocy ikona wróciła na miejsce, w którym została znaleziona. Przeniesiono ją ponownie, tym razem z wielkimi honorami. Ale ikona znowu wróciła na swoje miejsce. Wtedy postanowiono tu wznieść niewielką kapliczkę w pobliżu której trysnęły uzdrawiające źródła. W czasach komunistycznych kapliczka została zburzona, a źródła zasypane torfem i zabetonowane. Mimo to, cudowna woda znalazła ujście i zasilała pobliskie stawy. Po upadku komunizmu i rozpadzie Związku Radzieckiego źródełko zostało oczyszczone, a w jego sąsiedztwie wybudowano basen dla pielgrzymów. Woda w nim ma niebieskawy odcień i stałą temperaturę 5 °C (nawet w czasie mrozów). Podczas analizy chemicznej wykazano wysokie stężenie srebra i krzemu. Pielgrzymi wierzą, że ma ona cudowne właściwości i pomaga w leczeniu wielu chorób (w tym także niepłodności). Kobiety wchodzą do basenu z okrytym ciałem i w chustkach na głowie. Przed zanurzeniem żegnają się trzykrotnie i odmawiają Ojcze Nasz.

mail

Multimedia