Ellwangen - panorama

Ellwangen to miasto w południowo-zachodnich Niemczech, położone na przedpolu Jury Szwabskiej nad rzeką Jagst. Jego początki sięgają VII wieku n.e., kiedy to na okolicznym wzgórzu założona została pierwsza osada. W 764 roku w jej sąsiedztwie założony został klasztor benedyktyński. W zapiskach historycznych po raz pierwszy miasto pojawia się w dokumentach pochodzących z 814 roku. W latach 870-873 w Ellwangen w więzieniu klasztornym przetrzymywany był słynny misjonarz nazywany apostołem Słowian św. Metody (brat Cyryla). Został on uwolniony dzięki interwencji papieża Jana VIII. Na przełomie XII i XIII wieku w mieście rozpoczęta została budowa zamku. W 1802 roku Ellwangen stało się częścią księstwa Wirtembergi, które w późniejszym czasie zostało włączone do Cesarstwa Niemieckiego pod przewodnictwem pruskim.

Zwiedzanie

Jednym z ciekawszych zabytków Ellwangen jest okazała trójnawowa późnoromańska bazylika św. Wita (Basilika St. Vitus). Jej początki sięgają XII wieku, kiedy to wzniesiona została tu pierwsza romańska świątynia. W kolejnych wiekach była ona sukcesywnie powiększana i przebudowywana. Swój obecny kształt kościół uzyskał w czasie ostatniej większej przebudowy jaka przeprowadzona została w drugiej połowie XVII wieku. Wtedy to kościół uzyskał swoje obecne barokowe wnętrze. Zewnętrzna fasada bazyliki w dużej mierze stanowi oryginalną architekturę z czasów średniowiecza, która tylko w niektórych miejscach ozdobiona jest przez gotyckie i barokowe dodatki. Wewnątrz warto zwrócić na żebrowe sklepienia nawy głównej. Pozostałe ważne zabytki Ellwangen to m.in. XVIII wieczny kościół ewangelicki, XV wieczny kościół Marii Panny (Marienkirche), barokowy kościół pielgrzymkowy na górze Schönenberg (Schönenbergkirche) oraz górujący nad miastem rozległy renesansowy zamek (obecnie siedziba władz miasta i muzeum).

mail

Multimedia