Sanktuarium Podwyższenia Krzyża Świętego w Sośnicy - panorama

Sośnica to niewielka miejscowość w południowo-zachodniej Polsce, położona około 20 km w kierunku południowo-zachodnim od centrum Wrocławia. Tym co przyciąga tu wiernych z całego kraju jest goryckie Sanktuarium Podwyższenia Krzyża Świętego. Jego początki sięgają drugiej połowy XIII wieku, kiedy to wzniesiona została tu pierwsza romańska świątynia. W kolejnych wiekach była ona sukcesywnie powiększana i przebudowywana. W 1776 roku sanktuarium zostało powiększone o kaplicę Świętych Schodów pod wezwaniem św. Jadwigi. Znajdujące się wewnątrz kaplicy Święte Schody (Scala Sancta) stanowią wierną kopię tych schodów z Jerozolimy, którymi Jezus Chrystus był prowadzony na przesłuchanie do Poncjusza Piłata. Stopnie jerozolimskie przewiezione zostały w IV wieku do Rzymu z rozkazu cesarzowej św. Heleny i umieszczone w kościele Świętego Krzyża. Na te schody wierni miasta Rzymu wstępowali na klęczkach dla oddania hołdu cierpiącemu Chrystusowi. Po odbyciu w 1775 roku pielgrzymki do Rzymu hrabina Józefa von Würtz i Burg postanowiła wybudować przy kościele w Sośnicy "Święte Schody" wg wzoru Schodów rzymskich. W każdy z 28 marmurowych stopni wmurowane są ampułki z relikwiami świętych - są to relikwie Męczenników Rzymskich, według przekazów powinna się tu jeszcze odnaleźć odrobina gwoździa z Krzyża Pana Jezusa i kawałek chusty, którą otarte zostało skrwawione oblicze ubiczowanego Chrystusa. W trakcie wchodzenia po Scala Sancta wierni mogą podziwiać malowidła przedstawiające ostatnie chwile z życia Jezusa. Obrazy wykonali znani w tamtym czasie artyści z pobliskiego Wrocławia. Dzieje Męki Zbawiciela kończą się obrazem, który przedstawia modlącą się przed ukrzyżowanym św. Jadwigę - księżnę Śląska, patronkę kaplicy Świętych Schodów. W każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 16 odprawiane są na schodach nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Wtedy to wierni na klęczkach, za niosącym krzyż ministrantem, wstępują na "Święte Schody". Przy pierwszym stopniu rozpoczyna się rozważanie pierwszej stacji. Idąc na kolanach kontemplują Mękę Pańską, a po zakończeniu Drogi Krzyżowej przechodzą do głównej nawy świątyni, gdzie przy ołtarzu kapłan sprawuje Mszę św. połączoną z kazaniem pasyjnym. W 1999 roku kościół w Sośnicy, na mocy dekretu kard. Henryka Gulbinowicza, podniesiony został do rangi sanktuarium co jeszcze bardziej wzmogło ruch pielgrzymkowy i pogłębiło kult Męki Pańskiej. Większe zorganizowane grupy muszą wcześniej skontaktować się z proboszczem sanktuarium, ustalić dokładny program i czas przybycia pielgrzymki. Indywidualni pątnicy nie muszą zgłaszać wcześniej swojej obecności. Jak mówi Kustosz sanktuarium, wielu pielgrzymów przybywa do Sośnicy w niedzielę: - Przyjeżdżają np. pół godziny przed godz. 11, żeby stopień po stopniu przejść na kolanach "Święte Schody", w milczeniu rozważać Mękę Pańską, a później zostają na niedzielnej Mszy Świętej.

mail

Multimedia