Katedra w Monreale - panorama

Monreale to miasto we Włoszech, położone w północno-zachodniej części Sycylii, około 10 km w kierunku południowo-zachodnim od Palermo. Jednym z jego najcenniejszych zabytków jest usytuowany w samym sercu miasta kościół katedralny pod wezwaniem Matki Boskiej (Duomo di Monreale). Pierwszy projekt budowy świątyni powstał w latach 1172-1176 z polecenia króla Sycylii Wilhelma II Dobrego, wnuka króla Rogera II. Celem budowy kościoła wraz z klasztorem i biskupstwem było ograniczenia rosnących wpływów biskupstwa Palermo, a w szczególności tamtejszego biskupa Gualtierro Offamilio. Ostatecznie powstała imponująca budowla reprezentująca styl arabsko-bizantyjsko-normandzki, który w XII wieku dominował w architekturze sycylijskich budowli. Katedra ma 102 metry długości, 40 metrów szerokości i 32 metry wysokości. Boczne elewacje ma dodatkowo wzmocnione basztami, z lewej strony z nieukończoną wieżą. Hełm wieży z prawej strony został zniszczony po uderzeniu pioruna w XVI wieku. W XVIII wieku do fasady dobudowano klasyczny portyk, przez co praktycznie całkowicie zatarto pierwotny wygląd świątyni. Nad portykiem pozostał widoczny fragment ornamentu wywodzącego się ze sztuki arabskiej. Wnętrze katedry podzielone jest na na trzy nawy rzędami kolumn o głowicach korynckich, przy czym nawa środkowa jest dwa razy szersza od bocznych. Mozaiki w nawie środkowej i na ścianie zachodniej ukazują w dwóch rzędach sceny z Księgi Rodzaju. Podłoga i wewnętrzne mury katedry w dolnych partiach wykończone są platerowanym marmurem na wzór islamskich meczetów. W apsydzie wewnętrznej na całej powierzchni ukazana została dominująca wnętrze katedry postać Chrystusa jako Pantokratora (Pana wszystkiego). Poniżej znajduje się Maryja z Dzieciątkiem, którym towarzyszą archaniołowie Gabriel i Michał oraz m.in. Piotr i Paweł. Od południowej strony do katedry dobudowana została w połowie XVI wieku kaplica pod wezwaniem świętego Benedykta. Obecnie służy jako kaplica Najświętszego Sakramentu. Ciekawą pozostałością po przylegającym do świątyni klasztoru benedyktynów jest oryginalny kompleks krużganków. Ma on kształt kwadratu o boku 47 metrów i tworzą go arkady składające się z 26 ostrych łuków po każdej stronie. W 2015 roku Katedra w Monreale wraz z zabytkami architektury normańsko-arabskiej w Palermo oraz z katedrą w Cefalù została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

mail

Multimedia