Naumburg - panorama

Naumburg to miasto w Niemczech, położone u ujścia rzeki Unstruty do Soławy w rejonie winiarskim Saale-Unstrut. Począwszy od 968 roku aż do czasów reformacji miasto stanowiło siedzibę biskupstwa. W 1021 założony został tu klasztor, który dwa stulecia później zastąpiła katedra. W 1028 roku Naumburg zyskał prawo do organizowania targu (prawo kupieckie), a w 1144 roku otrzymał prawa miejskie i co za tym idzie także liczne przywileje oraz ulgi. W połowie XVI wieku miasto znalazło się w granicach Elektoratu Saksonii, a od 1657 stanowiło część terytorialnie niewielkiego Księstwa Saksonii-Zeitz. W latach 1718-1763 wraz z Elektoratem Saksonii było związane unią z Polską, a w latach 1807-1815 wraz z Królestwem Saksonii unią z Księstwem Warszawskim. W 1815 roku Naumburg przeszedł pod władanie Prus. Obecnie miasto stanowi główny ośrodek niewielkiego regionu Saale-Unstrut.

Zwiedzanie

Serce najstarszej części Naumburga stanowi otoczony malowniczymi kamienicami rynek (Markt). Jedną z jego pierzei zdobi okazały renesansowy budynek ratusza miejskiego (Rathaus) z XVI wiecznym pstrokatym manierystycznym portalem. W jego sąsiedztwie dojrzeć można dwa psy walczące o kość - jeden z nich ma symbolizować mieszczaństwo, drugi - biskupa. Zza południowej części placu wyłania się wysoki gotycki kościół św. Wacława (Stadtkirche St. Wenzel). Świątynia powstała w XIV wieku, a w swoim wnętrzu skrywa dwa obrazy wybitnego niemieckiego malarza epoki renesansu Lucasa Cranacha starszego (Chrystus błogosławiący i Pokłon Trzech Króli). Kierując się na zachód poza granice najstarszej części miasta dojdziemy do najcenniejszego zabytku Naumburga jakim jest imponująca katedra św. Piotra i Pawła (Dom St. Peter und Paul). Świątynia wzniesiona została w XIII wieku w miejscu starego wczesnoromańskiego kościoła klasztornego. Budowla reprezentuje styl gotycki z późnoromańskim chórem wschodnim. Kościół ma także chór zachodni, wzniesiony w czystym gotyckim stylu. Gotyckie także są usytuowane przy nim dwie potężne wieże. Budowano je aż do XV wieku, a hełmami przykryte zostały dopiero pod koniec XIX stulecia. Wewnątrz katedry zachowało się wiele bezcennych dzieł sztuki, w tym dzieła związane z Mistrzem Naumburskim i jego strzechą. Są to m.in.: Grupa Ukrzyżowania i cykl pasyjny oraz posągi fundatorów pierwotnej katedry (m.in. Ekkeharda i Uty, Hermana i Regelindy). Inny słynny posąg przedstawia Śmiejącą się Polkę, czyli Regelindę, jedną z trzech córek Bolesława Chrobrego. Pozostałe ważne zabytki Naumburga to m.in. brama miejska Marientor oraz Dom Friedricha Nietzschego (Das Nietzsche-Haus). Matka filozofa, Franziska Nietzsche mieszkała tutaj (przejściowo wraz z synem) w latach 1858-1897.

mail