Ruiny Huty Józef w Samsonowie - panorama

Samsonów to niewielka miejscowość w środkowej Polsce (województwo świętokrzyskie), położona nad rzeką Bobrzą (prawy dopływ Czarnej Nidy) na terenie Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Główną atrakcją turystyczną są tu ruiny dawnego wielkiego pieca hutniczego. Jego historia sięga przełomu XVI-XVII kiedy to należąca do Łukasza Samsona herbu Topór kuźnica została przez sprowadzonych tu przez króla Zygmunta III Wazę włoskich przemysłowców przekształcona w nowoczesną hutę. Zakład ten zajmował się głównie produkcją sprzętu ciężkiego dla ówczesnej armii polskiej. Na początku XVIII wieku zakłady w Samsonowie przejęte zostały przez biskupów krakowskich, którzy wybudowali kolejny piec. Kilka lat później, w 1817 roku z polecenia Stanisława Staszica, rozpoczęto budowę nowej, jeszcze większej huty znanej obecnie jako Huta Józef. Wzniesiono wtedy m in. wielki piec z wieżą gichtociągową oraz odlewnia. Zakład ten funkcjonował do 1866 roku kiedy to został doszczętnie strawiony przez pożar. Kolejnych zniszczeń dokonała armia austriacka w czasie I wojny światowej. To właśnie ruiny tej huty obecnie możemy zobaczyć w Samsonowie. Większe prace konserwatorskie przeprowadzone zostały dopiero w latach osiemdziesiątych XX wieku. Odwiedzający zobaczyć mogą tu m in. pozostałości wielkiego pieca, wieżę gichtociągową, dawną kuźnię oraz fundamenty stolarni i formierni (modelarnia).

mail