Muzeum Pamiątek Wojsk Inżynieryjnych w Gozdowicach - panorama

Gozdowice to niewielka miejscowość w zachodniej Polsce (województwo zachodniopomorskie), położona nad rzeką Odrą na skraju Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. Jedną z ciekawszych atrakcji jest tu Muzeum Wojsk Inżynieryjnych 1 Armii Wojska Polskiego. Placówka utworzona została w 1965 roku i mieści się w budynku, który w 1945 roku był siedzibą dowodzenia szefa wojsk inżynieryjnych 1 Armii Wojska Polskiego i dowódcy 6 Batalionu Pontonowo-Mostowego gen. Jerzego Bordziłowskiego. W muzeum zgromadzono liczne pamiątki wojsk inżynieryjnych 1 Armii WP, mapy frontu, modele oraz oryginalne łodzie, amfibie i pontony. Zrekonstruowano również schron bojowy dowódcy wojsk. Dodatkowo znajduje się tu także ekspozycja plenerowa gdzie prezentowane są m.in. amfibie, łodzie oraz barki desantowe. W sąsiedztwie muzeum na niewielkim wzgórzu wzniesiono Pomnik Sapera. Jego odsłonięcie miało miejsce w 1952 roku, a obecny wygląd nadano w roku 1972. Przy nim z okazji rocznic forsowania Odry odbywały się wiece, apele poległych i manifestacje. Nieopodal, przy dróżce wiodącej z muzeum do Odry zwanej "Drogą śmierci" znajduje się pamiątkowy głaz i tablica poświęcone żołnierzom organizującym przeprawę. Wydarzeniom II wojny światowej poświęcona jest też kamienna "Ściana chwały" z mapą Polski usytuowana przy drodze do Starych Łysogórek. W miejscu historycznego punktu obserwacyjnego Wojska Polskiego w roku 1945 znajduje się punkt widokowy na rozległą dolinę Odry.

mail