Kościół Pocysterski w Bad Doberan - panorama

Bad Doberan to niewielka miejscowość w północnych Niemczech, położona około 15 km w kierunku zachodnim od Rostocku. Jednym z najcenniejszych zabytków jest tu usytuowany w samym sercu miasteczka imponujący średniowieczny kościół pocysterski (Münster). Jego początki sięgają XII wieku, kiedy to powstał tu pierwszy niewielki kościół klasztorny zakonu cystersów. Niespełna wiek później rozpoczęta została jego gruntowna rozbudowa. Pod koniec XIII wieku gotowy był ołtarz główny, a na początku XIV stulecia poświęcono pierwszy dzwon z brązu. Wkrótce potem ukończono także wyposażenie prezbiterium. W 1368 roku konsekrowano klasztor, który w okresie średniowiecza stał się jednym z najważniejszych miejsc pochówku książąt meklemburskich. Ciężki okres świątynia przechodziła w czasie wojny trzydziestoletniej (1618-1648) kiedy to została dotkliwie zniszczona. Wkrótce potem kościół został zabezpieczony przez dalszymi zniszczeniami, a jego gruntowa renowacja połączona z neogotycką przebudową została przeprowadzona w latach 1883-1896 z polecenia wielkiego księcia Fryderyka Franciszka II. Wtedy też odrestaurowane zostało klasztorne ossuarium. Obecnie świątynia stanowi typową dla tego regionu potężną gotycką budowlę, ze strzelistą sygnaturką zastępującą wieżę. Jest to trzynawowa bazylika z trzynawowym transeptem, prezbiterium i wieńcem kaplic w obejściu. Za wzór przy budowie posłużył kościół Mariacki w Lubece, jednak formę uproszczono - zrezygnowano z pary wież zachodnich i z zewnętrznych łęków oporowych. Dodano za to transept, którego nie ma kościół w Lubece. Na przecięciu naw wznosi się, charakterystyczna dla architektury cysterskiej, smukła sygnaturka, wysoka na 72 metry. Wewnątrz świątyni warto zwrócić uwagę na XIV wieczny ołtarz główny z jednym z najstarszych w Niemczech gotyckim sakramentarium, drewnianą szafkę na kielichy z przełomu XIII i XIV wieku oraz Ołtarz św. Krzyża. W kościele zachowało się także kilka średniowiecznych nagrobków, m.in. nagrobek królowej Danii Małgorzaty (zmarłej w 1282 roku), podwójny nagrobek króla Szwecji Albrechta meklemburskiego i jego małżonki z początku XV wieku, czy nagrobek kanclerza Samuela von Behra z 1621 roku. W Bad Doberan znajduje się także najstarszy w Europie tor wyścigów konnych (1807), a także organizowany jest tu festiwal poświęcony Frankowi Zappie.

mail