Auxerre - panorama

Auxerre to miasto w środkowej Francji, położone nad rzeką Yonne (lewy dopływ Sekwany). Jego początki sięgają czasów starożytnych, kiedy to Rzymianie założyli tu jedną ze swoich kolonii i nazwali ją Autissiodorum. Korzystne położenie przy głównej drodze Via Agrippa spowodowało, że niewielka osada bardzo szybko rozrosła się w znaczący ośrodek handlowy regionu. Niestety z tego okresu nie zachowały się żadne ślady czy pozostałości budowli. Około II wieku n.e. Auxerre stało się siedzibą biskupstwa. Wtedy też miasto zostało otoczone potężnymi fortyfikacjami. Niespełna wiek później w mieście znajdowało się już siedem kościołów i katedra. W 451 roku miasto spustoszyli Hunowie Attyli, a później zostało ono najechane i zajęte przez Franków. W okresie średniowiecza Auxerre stało się ważnym ośrodkiem handlu winem oraz znaczącym portem rzecznym. W 1358 roku miasto zostało najechane i splądrowane przez Anglików, a dwa stulecia później przejęli je protestanci, którzy zniszczyli szereg kościołów, w tym także katedrę. Obecnie Auxerre zamieszkiwane jest przez niespełna 40 tysięcy obywateli i administracyjnie stanowi stolicę Dolnej Burgundii.

Zwiedzanie

Jednym z najcenniejszych zabytków Auxerre jest usytuowana w samym sercu miasta monumentalna gotycka katedra św. Szczepana (Cathédrale Saint-Étienne). Jej budowa rozpoczęta została w pierwszej połowie XIII wieku i ciągnęła się przez trzy kolejne stulecia. Katedra powstała w miejscu strego kościoła pochodzącego jeszcze z VI wieku. Jest to trójnawowa bazylika z obejściem, transeptem międzyszkarpowymi kaplicami oraz jedną dzwonnicą przy fasadzie zachodniej (drugiej nie dokończono). Wewnątrz świątyni w krypcie znajduje się romański fresk przedstawiający Chrystusa na koniu, a w skarbcu (po prawej stronie prezbiterium) przechowywane są relikwie świętych, w tym św. Bernarda z Clairvaux. Nieopodal katedry znajduje się benedyktyńskie opactwo św. Germana (St. Germain). Jego patronem jest żyjący na przełomie IV i V wieku n.e. patron i biskup miasta św. German. Po śmierci jego szczątki złożone zostały na terenie opactwa, a wiek później z inicjatywy małżonki Chlodwiga - Klotyldy nad jego grobem wzniesiono bazylikę. W VIII wieku osiedli tu na stałe benedyktyni. Przy opactwie powstała znana szkoła zakonna, do której uczęszczał po studiach prawniczych w Bolonii Tomasz Becket. Klasztor został dotkliwie zniszczony w czasie rewolucji francuskiej jaka miała miejsce w latach 1789-1799. Pozostałe ważne zabytki Auxerre to m.in. XIII wieczny romański kościół św. Euzebiusza (Église Saint-Eusèbe), XVI wieczny kościół św. Piotra (Église Saint-Pierre), wybudowana w 1714 roku kaplica Wizytek (Chapelle des Visitandines), XVI wieczny kościół Saint-Mamert oraz gotycka Wieża Zegarowa (Tour de l'Horloge).

Ciekawostki

  • W Auxerre urodził się znany francuski matematyk i fizyk Jean Baptiste Joseph Fourier (1768-1830);
  • W Auxerre ostatnie lata życia spędził i dokonał żywota Maurycy Mochnacki (1803-1834), jeden z teoretyków polskiego romantyzmu, uczestnik i kronikarz powstania listopadowego.

mail