Zamek Bothwell - panorama

Bothwell to niewielka miejscowość w Szkocji, położona w dolinie rzeki Clyde, około 15 km w kierunku południowo-wschodnim od Glasgow. Jednym z ciekawszych zabytków jest tu usytuowany na malowniczym wzgórzu na brzegiem rzeki okazały zamek (Bothwell Castle). Jego początki sięgają pierwszej połowy XIII wieku, kiedy to wzniesiona została pierwsza warownia. Jej głównym zadaniem miała być kontora brodu na rzece Clyde. Jeszcze w tym samym wieku zamek powiększony został o masywny donżon. W czasie wojen Angielsko-Szkockich jakie toczone były na przełomie XIII i XIV wieku warownia była wielokrotnie oblegana i niszczona. W 1336 roku zamek stał się kwaterą króla Edwarda III. Jego jednak słabła z miesiąca na miesiąc, a wojska szkockie odbijały coraz więcej zajętych przez Anglików posiadłości. W 1337 roku przyszła kolej na twierdzę Bothweel, po dosyć krótkim oblężeniu została ona zdobyta i częściowo zniszczona przez wojska Andrewa de Moray’a a konkretnie przez jego machinę oblężniczą zwaną "Bowstoure". W kolejnych wiekach zamek był jeszcze kilkukrotnie powiększany i przebudowywany. Twierdza wykorzystywana była aż do XVIII stulecia, kiedy to została opuszczona i od tego czasu popada w coraz to większa ruinę. Obecnie w pełni zabezpieczone ruiny udostępnione są dla zwiedzających. W pierwotnych założeniach zamek miał zajmować powierzchnię około 0,75 hektara. Oryginalna twierdza w całości otoczona była kurtynowym murem. Wejście na dziedziniec prowadziło poprzez dobrze broniony tzw. dom bramny ulokowany w od północnej strony. Na cały kompleks składało się 5 lub nawet 6 wież ulokowanych wzdłuż solidnego muru obronnego oraz kilka później wybudowanych budynków rozlokowanych wokół dziedzińca. Największą budowlą oryginalnego zamku był mierzący blisko 20 metrów donżon.

Zamek Bothwell - Rekonstrukcja

mail

Multimedia