Sanktuarium w Kałkowie - panorama

Kałków to niewielka miejscowość w Polsce (województwo świętokrzyskie), położona nad rzeką Świśliną (prawy dopływ Kamiennej) w pobliżu Starachowic. W latach osiemdziesiątych XX wieku z inicjatywy księdza Czesława Wali powstało tu Sanktuarium pod wezwaniem Matki Bolesnej. W skład całego kompleksu sakralnego wchodzi m.in: wybudowany w latach latach 1983-1984 barokowy jednonawowy kościół Sanktuaryjny Matki Bożej Bolesnej, zaprojektowana przez Halinę Tobiasz - Droga Krzyżowa, Oratorium Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, zbudowana z ogromnych głazów skalnych Grota Lourdzka, pomnik katastrofy smoleńskiej oraz upamiętniająca martyrologię narodu polskiego 33 metrowa Golgota na szczycie której ustawiony został blisko 15 metrowy krzyż. W przypominającej swoim wyglądem średniowieczny zamek warowny Golgocie znajduje się wiele oratoriów oraz kaplic przedstawiających różne momenty historyczne związane tragiczną wydarzeniami jakie dotknęły naród polski. Do najważniejszych z nich zaliczyć możemy m.in. celę śmierci św. Maksymiliana Kolbe, kaplicę ofiar Katynia, salę księdza Jerzego Popiełuszki oraz kaplicę Powstania Warszawskiego.

mail