Cerkiew Trójcy Świętej w Seret - panorama

Seret (Siret) to miasto w północnej Rumunii, położone na terenie Bukowiny nad rzeką Seret w bezpośrednim sąsiedztwie ukraińskiej granicy. Jednym z ciekawszych zabytków jest tu pochodząca z okresu świetności miasta cerkiew pw. Trójcy Świętej. Jest to jeden z najstarszych kamiennych zabytków sakralnych Mołdawii. Świątynia wzniesiona została w drugiej połowie XIV wieku na polecenie hospodara mołdawskiego Piotra Muszata. Cerkiew stanowi punkt wyjściowy architektury w stylu mołdawskim i nawiązuje do architektury bizantyjskiej. Z zewnątrz budowla dekorowana jest kolorową ceramiką. Świątynia wzniesiona została na planie trójkonchowym - tj. wydłużonego prostokąta, od strony wschodniej zakończonego apsydą ołtarzową (główną), w sąsiedztwie której na północnym i południowym boku prostokąta znajdują się absydy boczne. Dzięki temu plan cerkwi nawiązuje do planu krzyża, a biorąc pod uwagę samo pomieszczenie nawy (naos) - do typowego bizantyjskiego schematu krzyża greckiego (równoramiennego). Źródła takich trójkonchowych, kopułowych naw szukać możemy w architekturze świątyń na greckiej górze Athos.

mail