Fort Beniaminów

Polska
Kraj: Polska
Kontynent: Europa
Kategoria: Bunkry, Twierdze
Województwo: Mazowieckie
Miejscowość: Beniaminów
GPS: N: 52°26'17.00", E: 21°5'55.00"
Fort Beniaminów - panorama

Beniaminów to niewielka miejscowość w centralnej Polsce, położona w pobliżu Zalewu Zegrzyńskiego, około 25 km od centrum Warszawy. Na jej terenie do czasów obecnych zachowały się pozostałości dawnego fortu. Obiekt ta wybudowany został przez Rosjan na przełomie XIX i XX wieku, jako fort łączący Twierdzę Zegrze z Twierdzą Warszawa. Prace budowlane najprawdopodobniej rozpoczęto w 1904 roku, a głównym projektantem fortu, jak też i fortu Dębe, został generał inżynier Wieliczko. W wyniku reformy z 1909 roku zaprzestano dalszych prac budowlanych i obiekt nigdy nie został ukończony. Fort zbudowany został na planie nieregularnego pięcioboku z jednym, wysokim wałem ziemnym. Otacza go głęboka, sucha fosa, broniona przez trzy kaponiery, połączone z wnętrzem fortu poternami. W szyi budowli wzniesiono potężne, betonowe koszary dla załogi oraz kaponierę szyjową. Koszary łączyła z placami broni główna poterna. Ponadto na barkach fortu znajdowały się dwa tradytory z półwieżami obserwacyjnymi. Fort Beniaminów położony jest na linii Warszawa-Zegrze (około 6 km od Zegrza). Miał bronić tej linii razem z czterema innymi fortami. Dwa z nich: Wawer i Kawęczyn, zostały wzniesione w latach 1892-1893 w ramach Twierdzy Warszawa. Natomiast pozostałe dwa forty w Pustelnikach i Maciołkach nigdy nie doczekały się realizacji. W czasie I wojny światowej obiekt został zajęty przez Niemców praktycznie bez walki, a podczas wojny polsko-bolszewickiej jaka stoczona została w 1920 roku fort był obsadzony przez polskie legiony. 16 sierpnia Rosjanie próbowali go zdobyć, lecz się to im nie udało. W czasie II wojny światowej Niemcy ponownie zajęli fort i umocnili linię Warszawa-Zegrze. W Beniaminowie powstał obóz dla jeńców radzieckich (Stalag 368). Ostatecznie pod koniec wojny fort został zniszczony przez wojska radzieckie i do czasów obecnych pozostaje w ruinie. Dziś obiekt stanowi własność prywatną firmy, która zajmuje się organizacją na jego terenie różnorakich imprez.

Zdjęcia [12]
Fort Beniaminów
Bunkry, Twierdze Jarko· 1896
Fort Beniaminów
Bunkry, Twierdze Jarko· 1845
Fort Beniaminów
Bunkry, Twierdze Jarko· 1867
Fort Beniaminów
Bunkry, Twierdze Jarko· 1809
Fort Beniaminów
Bunkry, Twierdze Jarko· 1853
Fort Beniaminów
Bunkry, Twierdze Jarko· 1787