Zamek Tschanüff - panorama

Ramosch to niewielka miejscowość we wschodniej Szwajcarii, położona w dolinie rzeki Inn (prawy alpejski dopływ Dunaju). Jednym z ciekawszych zabytków są tu usytuowane w zachodniej części miasteczka na malowniczym wzgórzu ruiny Zamku Tschanüff (Burg Tschanüff). Jego początki sięgają połowy XIII wieku, kiedy to inicjatywy członków możnej rodziny Ramosch wzniesiona została tu pierwsza warownia. W kolejnych wiekach budowla był kilkukrotnie rozbudowywany i modernizowany. W średniowieczu Zamek Tschanüff wraz z pobliskim Zamkiem Tarasp stanowiły główne punkty obronne ochraniające Dolną Engadynę (część rozległej doliny górskie w Gryzonii). W 1499 roku podczas wojny szwabskiej jaka toczona była pomiędzy Szwajcarami a austriackimi Habsburgami i sprzymierzonym z nimi Związkiem Szwabskim w obawy o zajęcie warowni przez wojska cesarskie została ona podpalona. Po wojnie zamek odbudowano jednak w 1565 roku został on ponownie zniszczony tym razem podczas powstania chłopskiego. odbudowany służył swoim właścicielom aż do drugiej połowy XVIII stulecia, kiedy to w wyniku zaniedbań i postępującej runie został opuszczony. Z tej niegdyś imponującej twierdzy do czasów obecnych zachowały się jedynie ruiny.

Ciekawostki

  • Nazwa zamku pochodzi od celtyckiego słowa Chà nouva co w wolnym tłumaczeniu oznacza "nowy dom".
mail

Multimedia