Zamek Šomoška - panorama

Šomoška (Somoskő) to niewielka węgierska wioska i zarazem malownicze ruiny średniowiecznego zamku obronnego, położone w południowej Słowacji praktycznie przy samej węgierskiej granicy (przebiega ona przez wzgórze zamkowe). Budowla ta wzniesiona została w XIII wieku na wysokiej powulkanicznej bazaltowej skale. Jej fundatorem byli członkowie możnego rodu Kačičovców. W tamtych czasach zamek stanowił integralną część rozległego łańcucha twierdz przygranicznych chroniących ówczesne Królestwo Węgierskie przed tureckimi najazdami. W XVI wieku warownia poddana została pierwszej większej przebudowie. Powstały wtedy m in. dwie nowe baszty oraz barbakan. W 1703 roku podczas powstania antyhabsburskiego na Węgrzech zamek został zdobyty przez carskie wojska i nakazem Leopolda I Habsburga wysadzone w powietrze. Od tego czasu opuszczony i zaniedbany zaczął popadać w coraz to większa ruinę. Pierwsze prace konserwatorskie na zamku przeprowadzone zostały dopiero w latach siedemdziesiątych XX wieku. Zrekonstruowano wtedy m in. jedną z wież na której szczycie utworzono taras widokowy. Zamek Somoskő został uwieczniony w literaturze węgierskiej przez renesansowego poetę Bálinta Balassiego, który to właśnie tutaj poznał swoją muzę, piękną Annę Losonczy. Odwiedzając Zamek Šomoška warto także zobaczyć znajdujący się w pobliżu tzw. Kamienny Wodospad (Kamenný vodopád). Jest to unikalna w skali Europejskiej formacja skalna powstała miliony lat temu w skutek spływającej z gór bazaltowej lawy, która po zaschnięciu utworzyła wysokie pionowe kolumny.

mail

Multimedia