Szydłów

Polska
Kraj: Polska
Kontynent: Europa
Kategoria: Miasta
Województwo: Świętokrzyskie
Populacja: 1 097
Strona Internetowa: www.szydlow.pl
GPS: N: 50°35'27.33", E: 21°0'28.76"
Szydłów
Szydłów - panorama

Szydłów to mała miejscowość w południowo-wschodniej Polsce (województwo świętokrzyskie), położona pomiędzy Górami Świętokrzyskimi, a nizinną Niecką Połaniecką. Najstarsze pisemne wzmianki o mieście pochodzą z końca XII wieku, kiedy to Szydłów wymieniany był jako mała osada znajdująca się odgałęzieniu nadwiślańskiego szlaku handlowego. W drugiej połowie XIV wieku ówczesny król Polski - Kazimierz Wielki wzniósł w mieście warowny zamek oraz kościół. Wtedy też Szydłów otoczony został kamiennym murem obronnym murem z trzema bramami miejskimi (Krakowską, Sandomierską i Opatowską). Na przełomie XV i XVI wieku dzięki rozwoju rzemieślnictwa i produkcji sukna miasto stanowiło jeden z ważniejszych ośrodków handlowych regionu. Kres świetności Szydłowa nastąpił w drugiej połowie XVII wieku, kiedy to w czasie potopu zostało ono praktycznie doszczętnie zrujnowane przesz Szwedów. Na początku XVIII wieku w mieście szalała zaraza, która doprowadziła do zdziesiątkowania miejscowej ludności. Do najważniejszych zabytków Szydłowa należą m in. Zamek Królewski, XIV wieczny dwunawowy kościół św. Władysława, pochodzące z początki XVI wieku ruiny kościoła i szpitala Świętego Ducha, późnorenesansowa Synagoga, ruiny XV wiecznej wikariówki oraz jedne z najlepiej zachowanych w całej Małopolsce pozostałości obwarowań miejskich z XIV wieczną Bramą Krakowską. Dzięki zachowanemu do czasów obecnych średniowiecznemu układowi urbanistycznemu Szydłów nazywany bywa często polskim Carcassone.

Szydłów - Plan

Zdjęcia [28]
Szydłów
Miasta malby· 1322
Szydłów
Miasta malby· 1289
Szydłów
Miasta malby· 1299
Szydłów
Miasta malby· 1442
Szydłów
Miasta malby· 1320
Szydłów
Miasta malby· 1383