Zamek w Melsztynie - panorama

Melsztyn to niewielka miejscowość w południowej Polsce, położona nad brzegiem Dunajca. Jednym z ciekawszych zabytków są tu usytuowane w zachodniej części miasteczka na wzgórzu Zamczysko pozostałości średniowiecznego zamku. Jego początki sięgają połowy XIV wieku, kiedy to z polecenia kasztelana krakowskiego Spicymira herbu Leliwa wzniesiona została tu pierwsza warownia. W 1362 roku biskup krakowski Jan Bodzenta erygował kaplicę zamkową pod wezwaniem św. Ducha. Praktycznie do początku XVI wieku twierdza pozostawała w rękach potężnego rodu Leliwitów Melsztyńskich, w tym Spytka II z Melsztyna i Spytka III z Melsztyna. Jeszcze w tym samym wieku dawna gotycka warownia przekształcona została w renesansową rezydencję. Wtedy to powstał m.in. zachowany po dzień dzisiejszy renesansowy mur ze strzelnicami w środkowej części zamku. W 1770 roku budowla została zajęta przez konfederatów barskich (związek zbrojny szlachty polskiej, utworzony w Barze na Podolu 29 lutego 1768 roku z zaprzysiężeniem aktu założycielskiego w obronie wiary katolickiej i niepodległości Rzeczypospolitej, skierowany przeciwko: kurateli Imperium Rosyjskiego, królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu i popierającym go wojskom rosyjskim), a później splądrowały i spaliły go wojska rosyjskie. Od tego czasu zamek pozostaje w stanie ruiny. W latach 1789-1796 budowlę częściowo rozebrano w celu uzyskania materiału budowlanego na budowę kościoła w Domosławicach, a w 1846 roku zawalił się częściowo gotycki donżon. Z tej niegdyś imponującej warowni do czasów obecnych zachowały się jedynie pozostałości murów obronnych oraz ruiny wieży zamkowej z końca XIV stulecia.

mail