Zamek Levicki - panorama

Levice to miasto w południowo-zachodniej Słowacji, położone nad rzeką Hron. Jedną z ciekawszych atrakcji turystycznych są tu usytuowane w pobliży centrum miasta okazałe ruiny średniowiecznego zamku. Jego początki sięgają drugiej połowy XIII wieku, kiedy to wzniesiona została tu twierdza obronna. Jej głównym zadaniem miała być ochrona wrót wiodących do górniczej krainy w Górach Szczawnickich. W owym czasie warownia należała do ówczesnego słynnego węgierskiego możnowładcy suwerennie władającego zachodnią częścią dzisiejszej Słowacji - Mateusza Czaka (1260-1321). Po jego śmierci posiadłość stała się własnością króla Karola Roberta, który przekazał ją swojej małżonce Elżbiecie Łokietkównie. W XVI wieku budowlę przekształcono w otoczoną pierścieniem fortyfikacji potężną twierdzę mającą chronić miasto przed turecką nawałą. W tym czasie komendantem warowni był narodowy węgierski bohater István Dobó (legendarny obrońca Egeru podczas oblężenia tureckiego w 1552 roku). Mimo zaciekłej obrony w 1663 roku Turcy zajęli zamek i pozostawali tu przez blisko przez cały rok. Ostatecznie rozgromiła i przepędziła ich cesarska armia. Na początku XVIII wieku w czasie powstania antyhabsburskiego wycofująca się z zamku armia powstańcza Rakoczego przy pomocy materiałów wybuchowych wysadziła warownię w powietrze. Od tego czasu zamek pozostaje w stanie ruiny. Obecnie w murach twierdzy ma swoją siedzibę Muzeum Tekowa (Tekovské múzeum), w którym zgromadzone zostały liczne pamiątki oraz średniowieczne artefakty jakie odnalezione zostały w czasie prac archeologicznych prowadzonych na terenie zamku. Każdego roku w sezonie letnim organizowane są tu liczne imprezy, turnieje rycerskie oraz wydarzenia kulturalne. Najciekawsze z nich to m.in. Lewicki Festiwal Zamkowy (Levické hradné slávnosti) czy mający długą tradycję Jarmark Lewicki (Levický jarmok).

mail

Multimedia