Tepe-Kermen - panorama

Tepe-Kermen to ufortyfikowane skalne miasto na Krymie, położone w zachodniej części półwyspu w pobliżu Bakczysaraju. Założone zostało w VI wieku n.e. przez ludność grecką jako niewielka przygraniczna forteca Cesarstwa Bizantyjskiego. Jego głównym zadaniem miała być ochrona jego mieszkańców przed atakami zza pobliskiej granicy. Twierdza powstała na szczytowej powierzchni samotnej góry, ostańca, której powierzchnia szczytowa ograniczona jest z każdej strony pionowymi ścianami o wysokości od 10 do 12 metrów. Sama góra zaś, wznosi się ponad 200 metrów nad okoliczną dolinę. W obecnej formie Tepe-Kermen funkcjonowało aż do końca X stulecia, kiedy to nastąpiła znaczna rozbudowa osady. Szczyt rozwoju miasta przypadł na przełom XII i XIII wieku. Nie wiadomo dokładnie kiedy Tepe-Kermen upadło. Przypuszcza się, że okres świetności miasteczka zakończył się w 1299 roku po jednym z większych mongolskich najazdów. Do czasów obecnych z tej niegdyś imponującej osady zachowały się przeszło 250 wykutych w skałach pieczar. Większość z nich służyła mieszkańcom za pomieszczenia gospodarcze w których przetrzymywane były m.in. zwierzęta. Pozostałe groty pełniły funkcje mieszkalne, sakralne, a także militarne. Do czasów obecnych zachowały się cztery cerkwie. W jednej z nich obejrzeć można m.in. pochodzące z X wieku baptysterium. Oprócz budowli podziemnych, zachowały się także pozostałości budynków naziemnych, na szczycie góry. Pośród nich na uwagę zasługuje cerkiew, kaplica oraz fundamenty bramy obronnej w północnej części góry (w miejscu gdzie prowadziła jedyna droga do miasta).

Ciekawostki

  • Nazwa Tepe-Kermen w wolnym tłumaczeniu oznacza Twierdzę na górze.

mail