Tuła - panorama

Tuła to miasto w zachodniej Rosji, położone nad rzeką Upą (prawy dopływ Oki). W zapiskach historycznych pierwszy raz pojawia się w dokumentach pochodzących z 1146 roku. Nazwa miasta związana jest ściśle z rzeką Tulicą i według znanego językoznawcy Włodzimierza Iwanowicza Dala oznaczała "niedostępne miejsce, zatulje - przytulisko, schronienie". W 1503 roku Tuła została wcielona do Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. Wkrótce potem w obawie przed najazdami Tatarów krymskich miasto zostało mocno ufortyfikowane. Tylko w latach 1531-1540 pod mury tulskiego kremla krymskie hordy podchodziło 14 razy. Na przełomie XVI i XVII wieku miasto stało się ważnym ośrodkiem hutnictwa, a w 1712 roku z rozkazu Piotra I Wielkiego wybudowano w Tule pierwszą w Rosji fabrykę broni. Po wojnach napoleońskich, kiedy to zmalało zapotrzebowanie na broń w fabryce zaczęto produkować także samowary oraz harmonie.

Zwiedzanie

Jednym z najważniejszych zabytków Tuły jest kreml. Budowla ta wzniesiona została w latach 1514-1521 i obecnie szczyci się swoimi 9 basztami i potężnymi murami. Niegdyś w obrębie kremla znajdowało się 107 budynków w których żyło blisko 200 mieszkańców. W jego obrębie znajdują się także dwa sobory: wzniesiony w 1766 roku barokowy sobór Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny oraz wybudowany w połowie XIX wieku na część mieszkańców miasta sobór Objawienia Pańskiego. Pozostałe ważnie zabytki i atrakcje Tuły to m.in. cerkiew Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, Muzeum Malarstwa, cerkiew Smoleńskiej Ikony Matki Bożej oraz usytuowany w pobliżu miasta w Jasnej Polanie dom Lwa Tołstoja.

Ciekawostki

  • Tuła znana jest z produkcji samowarów - charakterystycznych urządzeń do przygotowywania herbaty, stosowanych głownie na terenie Rosji i Iranu. W sąsiedztwie fabryki znajduje się niewielkie muzeum w którym gdzie zapoznać się można z historią tutejszych wyrobów.

mail

Multimedia