Zamek Krásna Hôrka - panorama

Krásnohorské Podhradie to niewielka miejscowość w południowej Słowacji, położona w pobliżu Rożniawy. Najważniejszym zabytkiem jest tu górujący górujący nad Kotliną Rożnawską malowniczy Zamek Krásna Hôrka. Pierwotna warownia wzniesiona została tu już już w połowie XIV wieku i pełniła rolę twierdzy strzegącej przechodzący nieopodal szlak handlowy prowadzący na północ Europy. Kiedy w XVI wieku zamek znalazł się na pograniczu tureckim co spowodowało, że w obawie przed atakami ówcześni właściciele postanowili go dodatkowo ufortyfikować. Powstały wtedy potężne renesansowe obwarowania z trzema basztami armatnimi i tarasem armatnim. Od 1642 roku właścicielem Krásnej Hôrki był możny ród Andrássy w którego rękach pozostawał aż do powstania Czechosłowacji w 1918 roku. Na początku XX wieku ostatni właściciel zamku urządził w nim muzeum i udostępnił dla zwiedzających. W marcu 2012 roku na zamku wybuch pożar, który zaprószony został przez nieuwagę przez dwójkę małych dzieci. Strawiony został prawie doszczętnie cały dach i część zbiorów muzealnych. Obecne trwają prace remontowe mające na celu przywrócenie zamkowi jego dawnej świetności.

mail

Multimedia