Zamek Průhonice - panorama

Průhonice to niewielka miejscowość w środkowych Czechach, położona około 20 km 2 kierunku południowo-wschodnim od centrum Pragi. Tym co przyciąga tu wielu turystów jest otoczony rozległym malowniczym parkiem krajobrazowym neorenesansowy zamek. Obecnie rezydencja tylko częściowo jest udostępniona dla zwiedzających. W jej wnętrzu warto odwiedzić okazałą Salę Rycerską. Sam park został założony w 1885 roku przez hrabiego Arnošta Emanuel Silva-Tarouca. Zajmue on powierzchnię 240 hektarów co czyni z niego jeden z największych parków krajobrazowych w Europie. Oprócz lasu z egzotycznymi gatunkami drzew, znajdują się tu dzikie łąki oraz rozległe alpinarium. Znajduje się tu m.in. wyjątkowa kolekcja rododendronów licząca około 8000 sztuk w 100 gatunkach i odmianach. Zwiedzający mogą spacerować po parku korzystając z blisko 40 km przygotowanych ścieżek.

mail