Veenpark - panorama

Veenpark to rozległy skansen w północno-wschodniej Holandii, położony około 11 km w kierunku wschodnim od Emmen. Placówka ta założona została w 1966 roku i obecnie zajmuje około 160 hektarów co czyni z niej jedno z największych otwartych muzeów w Holandii. W parku zgromadzono chyba wszystko, co ma jakikolwiek związek z rozwojem prowincji Drenthe i południowej części Groningen, a więc ziem, których dzieje ważą się nierozerwalnie z eksploatowaniem torfu. Mieszkańcy trudniący się pracą na mokradłach nie mieli lekkiego życia. Przez ponad wiek żyli na wsiach odizolowanych od większych ośrodków, w skrajnej nędzy i bez perspektyw na polepszenie bytu. Nadzieja nie lepsze jutro pojawiła się dopiero przed wybuchem II wojny światowej, kiedy zamknięto kolonie, a osady połączono w jeden organizm. Dzięki temu powstało także m.in. Emmen. W skansenie obejrzeć można wierne rekonstrukcje wiosek z przełomu XIX i XX stulecia - skromne domostwa, kościół, sklepy i bary, które nawet dziś otwarte są dla gości. Całość obejrzeć można spacerując lub odbywając przejażdżkę kolejką wąskotorową.

access_time Godziny otwarcia
- od 1 kwietnia do 29 października codziennie w godz.: 10:00-17:00
mail