Milet - panorama

Milet to pozostałości starożytnego miasta w zachodniej Turcji, położone na wybrzeżu Karii przy ujściu rzeki Meander do Zatoki Latmijskiej w pobliżu miasteczka Balat. Miasto założone zostało pod koniec drugiego tysiąclecia p.n.e. przez Greków i zapisało się na kartach historii jako ojczyzna filozofów: Talesa, Anaksymandra, Anaksymenesa oraz geografa i historyka Hekatajosa. Począwszy od VIII aż do VI wieku p.n.e. Milet skolonizował kilka miast nad Propontydą (m.in. Abydos i Kyzikos), Morzem Czarnym (m.in. Olbia i Synope), a w połowie VI wieku p.n.e. także nad Nilem (Naukratis). W czasie największej świetności miasto pozostawało ważnym centrum handlowym rywalizującym z Tyrem i Kartaginą, a także było potęgą morską, którego żeglarze docierali aż do Gibraltaru. Milet był także jednym z organizatorów powstania państw jońskich w 499 roku p.n.e. Kilka lat później miasto zostało podbite i spalone przez Persów. Odbudowane według projektu Hippodamosa z Miletu w 479 p.n.e., odgrywało już znacznie mniejszą rolę. W późniejszym czasie Milet stał się członkiem Ateńskiego Związku Morskiego. Zburzone ponownie w czasach rządów Aleksandra Macedońskiego, odzyskało dawne znaczenie w czasach rzymskich. Ostatecznie w skutek zamulenia portu Milet został opuszczony i zapomniany na wieki. W czasie wykopalisk jakie przeprowadzone zostały w latach 1899-1914 odsłonięto liczne pozostałości wielu budowli z czasów hellenistycznych i rzymskich. Dziś obejrzeć tu można m.in. ruiny wielkiego teatru z II wieku, budynek bizantyjskiej Łaźni Faustyny, pozostałości gimnazjonu, świątyni, term, dwóch agor oraz bramy miejskiej. W południowej części ruin zachował się także pochodzący z początku XV stulecia meczet İlyas Bey.

Ciekawostki

  • Według 20 rozdziału Dziejów Apostolskich w Milecie w I wieku przebywał apostoł Paweł wraz z Łukaszem Ewangelistą.

mail