Katedra w Worcester - panorama

Worcester to miasto w zachodniej Anglii, położone w regionie West Midlands nad rzeką Severn. Jednym jego ciekawszych zabytków jest usytuowana nad brzegiem rzeki okazała anglikańska katedra (Cathedral Church of Christ and the Blessed Mary the Virgin). Jej budowa rozpoczęta została w 1084 roku z inicjatywy ówczesnego biskupa Worcester, Wulfstana (1012-1095) i trwała przeszło 130 lat. W sylwetce świątyni dostrzec można m.in. zaokrąglone romańskie łuki, strzeliste formy wczesnego gotyku a także elementy neogotyckie dodane za panowania królowej Wiktorii. W jej wnętrzu, zaś warto zwrócić uwagę na umieszczony u stóp ołtarza głównego grobowiec króla Jana bez Ziemi (1166-1216), ozdobione dekoracją rzeźbiarską XIII wieczne filary nawy oraz wczesnogotycki chór. Według jednej z miejscowych legend, widniejący na nagrobku Jana bez Ziemi lew, podgryzający ostrze miecza, symbolizuje osłabienie władzy monarszej na rzecz baronów, jakie nastąpiło po podpisaniu tzw. Wielkiej Karty Swobód.

mail

Multimedia